GetTitle

  • Lærere og elever 1835 - 1840 01 1835
SKOLEGANG PÅ MYKEN

Fra 1835 får vi det første tilbudet om skolegang for barn fra Myken.
Men i hele denne ? år lange perioden måtte Myken-unger helt ned til 8 år reise fra Myken og bo på internat for å gå på skole på Rødøya.

1835/36: Udelt skole, lokale ukjent
Kun en skoletur: 10. - 24. mars 1835
Lærer: Ukjent
Elever:
Rasmus Jonsen 15 2/3 år
Ane Larsdatter 14 år
Ane Marie Andreasdatter 7 1/2 år

1836/37: Ingen skole på Myken.

1838/39: Udelt skole, lokale ukjent
Kun en skoletur: 5. - 17. nov 1838
Lærer: Ukjent
Elever:
Ane Larsdatter 18 år
Ane Marie Andreasdatter 10 år

1839/40: Ingen skole på Myken.

1840/41: Dette året var det planlagt skole i perioden 17. - 28. mars, men læreren
kunne ikke komme på grunn av uvær.

For å velge en annen periode klikker du på liste ovefor.