GetTitle

 • Gammalskola 01 1939
 • Gammalskola 01 195x
 • Gammalskola 01 199x
 • Gammalskola 01 19vc
 • Gammalskola 01 19vv
 • Gammalskola 01 2003
 • Gammalskola 01
 • Gammalskola 02 2003
 • Gammalskola 02
 • Gammalskola 03 195x
 • Gammalskola 03
 • Gammalskola 04
 • Gammalskola 06
 • Gammalskola 07
 • Gammalskola 08
 • Gammalskola 2003
 • Gammalskola uthus 01 2003
 • Gammalskola
 • GammalskolaYYY
 • Gammelskola 01 1923
 • Gammelskola 01 19uu
 • Gammelskola Helsehuset Elektronikken 01 199x
 • Gammelskola
 • Lærere og elever 1919 - 1972 01 ca 1919
 • Lærere og elever 1919 - 1972 02 ca 1966
 • Lærere og elever 1919 - 1972 03 ca 1966
 • Skoleåret 1965-66 02
 • skola2
 • skola3
 • Åpning av butikken nov06 011


GAMMALSKOLA (71/2/24) Sjekk klassebildene! xxxxxxxxxx

ble bygd i 1919, bl. a. av materialer fra Gammalkrambua (GD), som sto mellom Smia (Sjøstua) og Butikken hans Johan. Kjelleren ble skutt ut ca. 19?? av bl. a. Einar Eliassen.

Dette var stedets skole fra 1919 til og med skoleåret 1972/73. Den nye skolen sto klar fra høsten 1973; se Myken skole.

Eier var fra starten Rødøy kommune, seinere Myken Helselag og Velforening; se nedenfor.Helsehus

Etter at den nye skola var tatt i bruk i august 1973, ovedro kommunen i 1974 bygningen vederlagsfritt til Myken krets av Rødøy Helselag, også kalt Sanitets- foreningen og Sykeforeningen. Huset ble ombygd til helsehus, som erstatning for det gamle Sanitetshuset (Didrikbua), bl.a. ved hjelp av kr 5 000 fra Norske Kvinners Sanitetsforening, NKS. Det ble lagt ned mange dugnadstimer under oppussingen før bygningen kunne tas i bruk som nytt og tidsmessig sanitetshus, med venteværelse i sokkeletasjen og kontor for lege og helsesøster mm. (GD/ELN). Den første kontordagen var 14.10.1975 (GD).Huset ble fra da kalt Helsehuset. I skjøtet er navnet oppgitt som Helsehus II.Tomta ble skilt ut fra bnr. 2,, eier Halfdan Eriksen (1929 - 1998). Skjøtet er undertegnet 3.12.1976. Verdien er oppgitt til kr 500,-, som "er oppgjort på avtalt måte".

Foreningen ble seinere slått sammen med Myken Velforening, og endret da navn til Myken Helselag og Velforening."Maskinhuset" ble bygd ca. 19??, da som utedo for skola.

Edvard Gabrielsen kjøpte det 1973? og solgte det omking 1978 til Sivert Eriksen da han bygde sitt hus, Bergheim, og trengte uthus. Da Bergheim ble solgt i 19?? overtok Myken Helselag og Velforening huset.

I 1990 ble Maskinhuset leid ut til Myken Elektronikk som maskinhus for bedriftens maskiner. Da bedriften ble nedlagt i 2003/04, ble maskinene overdratt vederlagsfritt til velforeningen (BS).Bibliotek

Kjelleren eller sokkeletasjen har vært i bruk som bibliotek siden 19??Myken Elektronikk AS ble startet i 1990, og fikk leie hele 1. etg til kontor, loddeverksted og lager, fram til 2003. Bedriften ble lagt ned i 2004, se Myken Elektronikk (BS).

KlassebildeneCa. 1956, foran uthuset:

Bak fra v. Gerd Gabrielsen, Anny Bernhoff med Britt Arntsen foran, Sigmund Gabrielsen, Tomas Hansen, Kyrre Hansen med Kalle Rystad foran, Birger Nygård, Aud Hansen, Sivert Eriksen og lærer Dombestein. Foran fra v. Nancy Hansen, Hermann Bernhoff og Aksel Nygård. Foto: Ukjent.Ca. 1956, ved skoletrappa:

Fra v. Jan Kristian Hansen, Gerd Gabrielsen, Tomas Hansen, Aud Hansen, Anny Bernhoff, Sigmund Gabrielsen med Hermann Bernhoff foran, Birger Nygård, Kyrre Hansen, Sivert Eriksen og lærer Martinus Dombestein. Foto: Ukjent.Ca. 1950, ved skoletrappa:

Foran fra v. Kolbjørn Lunheim, Kristmar Risøy, Torunn Nygård og John Bernhoff. Bak fra v. Elly Dombestein, Else Nygård, Inge Bernhoff, Edith (Gull) Hansen og Astrid Rystad. Bildet er tatt av Hagar Nilsen, som var vikar for læreren, Dombestein.Førstehjelpskurset i 1939:

Bak fra v. Ane Johansen, Hildur Bernhoff, instruktøren Dikka Bruu, Helga Edvardsen, Nanna Nikloaisen, Gunvor Dombestein, Anna Eliassen, Nille Nilsen, Pauline Nygård, Anna Movik, Hildur Hansen, Ågot Bernhoff, Ane Mathiesen. Foran fra v. Kathrine Edvardsen, Tordis Risvik, Anne Nikolaisen, Jorunn Eliassen, Margrethe (Molla) Bernhoff, Olga Hansen, Edith Eriksen og Karen Rystad. Foto: Ukjent.

Alt. søkeord: Gammelskola Gammelskolen Helsehuset Elektronikken Gammelskola overnatting