GetTitle

 • Geologi 01 2003
 • Geologi 02 2003
 • Geologi 03 2003
 • Geologi 04 2003
 • Geologi 05 2003
 • Geologi 06 2003
 • Geologi 07 2003
 • Geologi 08 2003
 • Geologi 09 2003
 • Geologi 10 2003
 • Jettegryte
 • Kiste fra Vefsn (4)
 • Steinorm 02

Mykens geologi
er ganske spennende.

Om geologen han som skulle se på geologien på Myken...
Om "Mineraljakt i nord"
Bilde av slepet granitt stein