Linkhuset
på Plystrianhågen (bak Utheim) ble bygd på 1950-tallet av Televerket, for å bedre telefonforbindelsen til og fra Myken. Den gamle telefonkabelen fra 1913 var begynt å bli dårlig. Huset hadde én etg., med inngang midt på nordveggen, og var delt i tre rom. Midt på var det et motorrom, der det sto en Jap bensinmotor, som via en dynamo ladet batterier som sto i rommet til venstre. (LOE),

Hilmar???