Grytøya
er ei steinet øy som ligger lengst vest i Sundet. Mot NØ er den forbundet med Jutøya med den lengste moloen; Slyngemoloen. Navnet Grytøya kommer av gryte (norr grýta; av grjot). noe som har sammenheng med de mange jettegrytene som finnes på yttersida.

Det var bebyggelse på Grytøya fra ca. 19?? til 1940, da den siste rorbua tilhørende Petter Moe ble revet og flyttet. Sitat fra brev av 9.12.1940 fra Petter Moe til Johan Falch på Tjong: "Jeg har solgt den bua mi paa Grytøya, saa nu bliver der frit for hus, det bliver snaut."
Videre skriver han:
"W. Hoff bua skal nu også være solgt, der er ikke mange igjen".
Wilhelm Hoff ble født i 1861 og var 80 år gammel i 1940. Rorbua er også omtalt i et brev fra Wilhelm Hoff til Jakob Jakobsen, Myken, datert 3.10.1917, der han ber Jakob om å se til tørrfisken som han har lagret der. Kilde: JMM.

Tekst til kartet (og fotografiet):
På kartet er rorbuene skravert, trandamperiey og tranlageret er gulfarget, mens kaier og gangveier er brunfarget med tverrstriper.
Foran til v. rorbu tilh. Martin Mikalsen, Tjongsfjorden. I det lille huset på framsida var det trandamperi, og dette ble før 1940 solgt til Hans Daniel Nilssen og satt opp som uthus øst for Solbakken (i forbindelse med bygging av den nye veien ble uthuset flyttet til vestsida av Solbakken, der det står nå, og senere påbygd).
I huset foran til h. hadde Petter Moe lager av medisintran.
De to bakerste husene (som går nesten i ett) er fra v. den okerfargede "Gulbua" eller "Skrømtbua" (det ble påstått at det var skrømt der) og "Rødbua". Også disse var eid av Petter Moe. (LN).

Spørsmål: Var det på Grytøya et salteri tilh. Petter Moe?