MOLOBYGGING
Ved første øyekast ser havna på Myken svært så trygg ut. Den er omkranset av fem øyer, en holme og tre moloer. Dessuten har den to løp; det ene mot nordøst og det andre mot sørvest.
Men det har ikke alltid vært slik, og et naturlig spørsmål vil være: Hvordan var havneforholdene før moloene kom?
Havnekommisjonen 1877.

P.M. Hansteen, kaptein på D/S Thorolf Kveldulfsøn, gikk i bresjen for å få molo på Myken.

Svaret er faktisk ikke så opplagt som en kunne tro.
Da ??????????????på Myken kom i stand i 1901, da Statens Havnevæsen påbegynte den 290 meter lange Slyngemoloen fra Jutøya til Grytøya.

Nevn de ulike alternativene til moloer.

Formann Slyngemoloen: Sivert Feden fra Sunnmøre.
Formann Vestermoloen: En annen ved navn Feden? Må undersøkes!
Kristen Jakobsen, "Kresten på Bø" var smed under bygginga av Slyngemoloen (1901 - 1907), se Smia og bua hans Kresten på Bø.

Bilde av molobyggere, se Arbeidsbrakke 1 Finnøya.