GetTitle

 • Hegersundmoloen Vestermoloen 01 1933
 • Molobygging 01 1905
 • Molobygging 01 1932
 • Molobygging 01 ca 1904
 • Molobygging 01 ca 1924
 • Molobygging 02 1932
 • Molobygging 02 ca 1922
 • Nordhavet vd kai ca. 19xx
 • Oversiktsbilde Heggersundet
 • Slyngemoloen 02 1901
 • Trallebane i Ramnkloa Molobygging 01 1907

MOLOBYGGING
Ved første øyekast ser havna på Myken svært så trygg ut. Den er omkranset av fem øyer, en holme og tre moloer. Dessuten har den to løp; det ene mot nordøst og det andre mot sørvest.
Men det har ikke alltid vært slik, og et naturlig spørsmål vil være: Hvordan var havneforholdene før moloene kom?
Havnekommisjonen 1877.

P.M. Hansteen, kaptein på D/S Thorolf Kveldulfsøn, gikk i bresjen for å få molo på Myken.

Svaret er faktisk ikke så opplagt som en kunne tro.
Da ??????????????på Myken kom i stand i 1901, da Statens Havnevæsen påbegynte den 290 meter lange Slyngemoloen fra Jutøya til Grytøya.

Nevn de ulike alternativene til moloer.

Formann Slyngemoloen: Sivert Feden fra Sunnmøre.
Formann Vestermoloen: En annen ved navn Feden? Må undersøkes!
Kristen Jakobsen, "Kresten på Bø" var smed under bygginga av Slyngemoloen (1901 - 1907), se Smia og bua hans Kresten på Bø.

Bilde av molobyggere, se Arbeidsbrakke 1 Finnøya.