Bunkeren ved fyret ble bygd av tyskerne i 1944, for å forsvare fyret ved en eventuell invasjon.
Bunkeren ble imidlertid aldri bestykket med våpen. Det eneste en fant i bunkeren etter tyskerne, var store mengder med tomflasker og en vindgenerator (se bilde til h.), som de brukte til å lade batterier som skaffet dem lys og strøm til radioutstyr. (BS)

Se Krigen 1940-45.

Alt. søkeord: bunkers bunkersen