GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/torvstikkingTorvstikking

Torv var det eneste lokale brenslet, bortsett fra rekved. Det var viktig for folk å skaffe seg vinterbrensel, og derfor ble det stukket torv ikke bare på øyene i Ytre Myken, men også på Kjølsøya i Kjølsøyværet, trolig også i andre øyvær i nærheten, der det fantes torv.Hvordan foregikk torvstikkinga?

Torvstikking var et tungt arbeid som tok til på forsommeren. Først ble torva stukket i passende firkantede stykker,tørvlompæ, på 20 - 25 cm, som også kunne være like dype.

Så måtte lompene spas opp og skjæres til. Først ble det øverste laget av lyng og mose fjernet. Deretter ble lompen delt opp i 4 - 5 skiver. Så var der å bære torva dit den skulle tørkes. Der ble skivene satt på kant for å tørkes av vinden.

Seinere måtte de snues for å få tørke på den andre siden. Når de var ganske tørre ble de stablet til såter, tørvsæte, etter et fast mønster som kunne minne om en igloo med lufteåpninger.

Utpå ettersommeren, når torva var helt tørr ble den fylt i sekker, båret ned til sjøen og ført med båten heim til Myken. (TN, HH).