GetTitle

  • Hendelser, år for år 02 1935
  • Leiv Eriksson vStadt foto MD 02
velg tid; presens eller imperfektum/preteritum xxxxxxxxxxxxxx

HENDELSER, år for år

Her finner du hendelser på Myken - viktige og uviktige - i kronologisk rekkefølge.
I teksten finner du henvisninger ("lenker") til andre steder i Saganett der du finner mer stoff, f.eks. Butikker. Vil du bruke en slik lenke plasserer du musepekeren på første bokstav i lenken og holder venstre museknapp nede mens du fører musepekeren til h. over ordet/ordene. Klikk så på "Tekstlink" oppe til høyre på skjermen.

Ukjent tidspunkt: Sagnet sier at "han Sjur" (uttales Sju:l eller gammal'Sju:l) fra
Nord-Trøndelag, var den første som gikk i land på Myken, og at han "fannj føa i
krika og kroka", slik det står i Myken-visa. Han er opphavet til navnet Sjurøya, som også kan uttales Sju:l'øyæ (HE/TN).

1628/29:

1640:

1650-åra:

1695: Handelsmannen på Svinvær, Tommes Jensen, bygsler hele Myken hos eieren,
Irgens i Bergen. Han satte opp rorbuer og tjente på å leie ut buer og kjøpe fisk. (DTDS).

1701:

1711: En kval til besvær
Den 25. januar 1711 drev en død kval i land ved Øksenskardet i Sjurøysundet.
Kvalen ble funnet av en som ville gjøre krav på den, men kvalen fløt senere av og strandet et annet sted på Sundet. Dette førte til krangel mellom finnere og grunneier om rettigheten til kvalen, og krangelen førte til rettssak på tinget i Våga 30.6.1711 (OS). Saken ble trolig avgjort i minnelighet.
(dette avsnittet skal skrives mer detaljert).

1780: Fiskere fra Trøndelag strander på Myken
Fire mann fra Trøndelag strandet på Myken med råseglbåt etter å ha drevet i storm helt fra Vikna i Nord-Trøndelag (OS). Nærmere beskrivelse under
Trøndere strander på Myken. (skal lages) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1803 (tidligst): To barn omkommer på Myken under tareskjæring, ytterst i Havsholmsundet. Det var den ca. 17 år gamle Ellen Svendsdtr*, fosterdatter til Peder Nielsen og kona Ingeborg f. Hansdtr, og den vel 11 år gamle Jens Jørgensen, foster- sønn til Rasmus Olsen og kona Ane f. Pedersdtr.
*-dtr. betyr datter, men uttales -det; altså Eln Svendsdet.
I følge TN ble barna tvunget til å ro for å "ta tare". Butaren, som er den beste til krøtterfor, vokser bare på utsatte steder. Det var på ei "helle", dvs. et flatt
svaberg i fjæra, at ulykken skjedde. Det var nokså dårlig vær med mye sjø. Robåten ble fylt av sjø og de to barna druknet. Hella kalles i dag "Elen Svendsdet-hella",
etter jenta. TN har fortellingen fra sin far og fra sin tante Julianna. Særlig sistnente var en flink og pålitelig forteller.
I folketellinga fra 1801 for Møchen i Rødøe er Elen oppført som fosterdatter med
alder 17 år. I kirkeboka er Elen Maria Svendsdtr. oppført som konfirmant i 1803. Også her er alderen oppgitt til 17 år, selv om hun da må ha vært ca. 19.

1819, 31.8: Helgeland, og sikkert også Myken, rammes av det største jordskjelvet som er registrert i Norge noen sinne. Skjelvet hadde senter nord for Lurøy, og i
ettertid er det anslått til noe under 5 på Richters skala. I Ranfjorden skal det
ha vært stående bølger høye som jektemastrer. En del av Lurøyfjellet raste ned og
tok med seg beitemark. Det ble meldt om at folk ikke klarte å holde seg på beina, at hester ble slått over ende i plogfura og om flerfoldige tilfeller av steinsprang og ras, helt ut til Træna.
Kilder: Ranens Beskrivelse, I. Heltzen 1834 samt NORSAR.

På Myken skal det etter hva folk har hørt, finnes en beretning om ei flodbølge som
skal ha skyllet over Sjurøya mellom der Nordvarden og Nordløkta står nå, og fra
området omkring Dørsteinvika, over Sjurøya , ned Dæmma og ut i Sundet.
Denne beretningen kan kanskje skrive seg fra dette skjelvet.

1819 - ca. 1930: Folketallet muligens halvert etter skjelvet

1835: Første skoletilbud (omgangsskole) for Myken-unger
Det holdes skole på Myken i to uker (kompletteres)
Mer under Skolehistorie.

1835, 28.10: Christoffer Andersen (eller Andreasen?), 34 år, omkommer da en stor kval slår båten i stykker (GD og KBR).

1837, 6.4: Anders Andersen, 20 år, omkommer ved kullseiling på vei til Lofoten (GD)

1839, 5 - 17.11: Skole for andre gang, for to elever (MD).

1840, 17 - 28.3: Planlagt skolegang avlyses da læreren ikke kan komme på grunn av
uvær (MD).

1841: Skoletilbud på Rødøya
Myken-elevene får skoletilbud med internat på Høyvåg på Rødøya, dit de må skysses i årene fram t.o.m. 1884 (MD). Se mer under Skolehistorie.

1865: Offentlig utskifting
Offentlig utskifting av Myken gjennomføres pr. 5. juli, der det bl. a. ble laget et kart over stedet. Dokumentene ble tinglyst 1. mai 1866 (OU22).

1865: Folketelling
Folketellingen nevner fem familier på Myken dette året. Bufé oppgitt til 13 storfé,
51 sauer og 4 griser. Utsæd: 6 tønner poteter og 1 tønne korn (OS).

1868, 15.12: Gårdbruker Thomas Pedersen, 45 år, og ungkar Anders Johannesen,
20 år, omkommer på en åttring på vei fra Valvær til Myken med sildelast (GD).

1869, høsten: Ole Sevald (Sevartes, Sigvart?) Jæger, kalt "Gammel-Jæger", får bevilling til å drive handelsvirksomhet Myken om vintrene, som filial under Jæger på Selsøyvik (OS), trolig fra 1970 (BS). Kristian Jæger overtok Selsøyvik i 1867 (BS).

1872: Matias Bonsack Krogh Theting beskikkes som postfører mellom Rødøy og Myken under vinterfisket, dvs. fra nyttår til påske. Mer om dette under Posthistorie.

1870: Jæger på Selsøyvik etablerer handelsvirksomhet på Myken
O.S. Jæger fikk handelsbevillingen høsten 1969, og fikk samtidig også skjenke- bevilling for vin og øl. Se mer under Gammalkrambua.

1877: Havnekommisjonen på befaring
"Den kgl. havnearbeidskommission" finner ved befaring ut at havneforholdene på
Myken er så vidt tilfredsstillende at det ikke er nødvendig å gjøre annet enn å sette opp en del merker og fortøyningsbolter (HVA).
Hvordan havneutbygging likevel kom i gang på Myken finner du under Molobygging.

Ca. 1882: Første bedehus
Johan Nilsen d.e. bygger på privat initiativ det første forsamlingshuset på Myken. Mer under Forsamlingshus.

1883:

1884: Uvær over Myken, tre personer omkommer
Tre personer omkommer på havna på Myken under et kraftig uvær. En av dem var Johan Andreas Tønder Pedersen, f. 20.4.1885 i Risvær, som druknet "under forsøk på
å berge storbåten". I alt 14 større og mindre båter ble ødelagt (HVA/LTL).

1885: Fast skole (omgangsskole) på Myken.
Skolen blir holdt i Perhågen, hos Johan R. Nilsen (1838-1993) og kona Anna.
Første lærer er Guttorm Hagevik fra Måløy, som troilig var fast bosatt i Kila, Tjongsfjorden, der han kjøpte en gård. Mer under Skolehistorie.

1886: Fiskebruket etableres
Handelshuset Krüger i Bergen etablerer dette året fiskebruk på Myken (GD), i ei tidligere sildebrygge som blir innkjøpt og flyttet fra Lille Gårdsøy, Beisvær i Nordnesøy (OS). Den første bestyreren heter W. Håland (GD).
Brygga brant ned 100 år etter, i 1986 (BS). Mer om fiskebruket finner du under
Den gamle fiskebrygga.

1888: Bergenseren Arnfelt Johnsen starter fast handel på Myken, uvisst i hvilken bygning (OS). Kan ha vært som butikkbestyrer for Krüger (BS). Se under Butikker.

1889: Utheim bygges. Se Utheim.

1889: Fem familier på Myken bøtelegges fordi barna deres ikke møtte til visitas på
Rødøy (MD).

1890-åra: Rutetrafikk i gang
Det Helgelandske Dampskipsselskab A/S etablerer ruteanløp av Myken under vinterfisket (OS), med dampskipet DS "Thorolf Kveldulfsøn" (BS). Mer under Rutebåter, eksp.

1896, 22.10: Peder Chr. Thomassen, 54 år, og Lyder Zahl Pedersen, 19 år, omkommer i et forlis, på vei til Lovund (GD).

1901: Storm og storflo
Storm og storflo rammer Myken.
Mange hevder at det var stille denne natta, men dette er ikke riktig. Det var stille til å begynne med, men så kom uværet, med full storm (HE).
(Se 1921, sammenblanding?)

1901: Fiskebruket på lokale hender
Johan Mathiesen fra Tjongsfjorden kjøper fiskebruket og Utheim hos handelshuset Krüger i Bergen, og fiskebruket kommer dermed for første gang på lokale hender.
Johan Mathiesen driver fiskebruket og fungerer også som handelsmann og damp- skipsekspeditør i 22 år, til han blir alvorlig syk i 1921
Du finner mer under Johan Mathiesen og Den gamle fiskebrygga.

1901: Slyngemoloen påbegynnes
I juni 1901 starter arbeidet med den prosjekterte moloen mellom Jutøya og Grytøya, Slyngemoloen. Steinen blir for det meste tatt ut i Øksenskardhågen på Sjurøya. (HVA). Mer under Molobygging og Moloer.

Ca. 1905: D/S "Skjerstad" nær ved å havarere på Sundet
Det blåste storm da gamle D/S Skjerstad en sein vinterkveldomkring 1905 kom inn på havna i Myken. Stormen og den strie strømmen på havna førte til at skipet under oppankringen fikk ankerkjettingen i propellen. Skipet drev da mot land på Sjurøya, men ble ved snarrådig innsats berget av seks mann fra stedet. Det var brødrene Tomas, Johan og Per Nikolaisen (f. hhv. 1870, -84 og -86), Sivert Hanssen (f. 1883) og to til som en ikke husker navnet på. De greide under store strabaser å ro en fir- roring (nordlandsbåt med fire par årer) mot den sterke vinden, over til Jutøya, der de la fast torskgarntelner som de hadde med, i en fortøyningsbolt sør for brygga "Storhurraen".
Deretter lot de seg drive ned til "Skjerstad", der de tok inn en stålvaier, forhalte firroringen tilbake til Jutøya der de la vaieren fast i bolten. Så kunne mannskapet på "Skjerstad" forhale skipet klar av land ved hjelp av vinsjen, og dermed redde skipet fra havari.
Denne tildragelsen går på Myken under navnet "Skjerstadnatta".
Kilde: Johan Arnt Nilsen (f. 1918), gjenfortalt av kona Emma Lunheim Nilsen.
7.11.2003 BS

1907: Åtte båter forliser på Sundet i en storm
På tross av at Slyngemoloen ferdigstilles dette året, forliser 8 båter på havna i Myken i et kraftig uvær natta 24 - 25. januar 1907 (HVA).

1909: En uhyggelig hendelse
Mandag den 6. desember 1909 blir Harald Hansen (23) funnet omkommet i sjøen nedenfor det som nå kalles "Perfjøsen", og en av stedets ungdommer blir mistenkt for drap. Les mer under Mistenkt for drap.

1910:

1911: To utenbygds fiskere omkommer under fiske
HH: Øystein Albertsen Vassvika i Lurøy, HH snakka med kona
Er i slekt med Kvalvik-karan.
Snakk med Odd Kvalvik, Jektvik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fra Sørfjorden… Øystein Albertsen, Aldersundet. Finn Karstensen.
x x x
Den 15. februar 1911 omkommer to tilreisende fiskere på havet i en overraskende storm fra nordvest. Det er Daniel Albertsen (21) og den litt eldre kameraten
Kristian B. Kvalvik, trolig fra Bø-Kvalvika. Bror til Daniel. Johan (15) var på land da ulykken skjedde (HA/NA).

Henry Albertsen fra Jektvik?/Korgen forteller:
"En regntung dag i januar 1911 var et båtlag på 3 mann på tur fra Nesøy utover til Myken for å drive fiske etter skreien.
Det var min nest eldste bror Daniel, 21 år, hans litt eldre venn og kamerat Kristian B. Kvalvik og min andre bror Johan, 15 ½ år.
Alt gikk vel på den 3 mil lange turen, men med fisket gikk så det heller smått ut, da den ene uværskulingen avløste den andre, så havet sto i et eneste rokk, dag etter dag.
Den 14. februar hadde de 1000 egnet line som hadde stått så lenge at agnet begynte å bli dårlig. Det ble da til at de satte denne lina på innersiden av Myken tett under land, for å vatne den av. Den 15. opprant med helt stille vær. Daniel og Kristian ble da enig om å ta småbåten, en torums bindalsfæring, for å dra denne lina da den sto så nær land. Men nesten ferdig med trekkingen kom nordvesten som sluppet ut av en sekk, med orkans styrke - og de to kom aldri mer i havn." (NA?)

1913: Myken får telegraf- og telefonforbindelse
Sjøkabel til Myken legges, den gangen den lengste i landet (OS, GD). Se mer under Telekomm.

1913: Ramnklo-skrømtet
Høsten 1913 blir mykenfolk oppskremt av et merkelig lysfenomen i ei av rorbuene i Ramnkloa, trolig Strømdalsbua som lå sør for den store Ramnklobua (LOE). Mer om dette under Ramnklo-skrømtet.

1917: Molokontrakten
Den 5. februar 1917 underskrives den såkalte "Molokontrakten", der grunneierne avstår grunn til den nye moloen. Kontrakten båndlegger også grunn til diverse fiskeri- og næringsformål i et område som strekker seg langs fjæra fra Skarvberget på Jutøya til Slyngemoloen, videre langs Grytøya til Vestermoloen, langs Finnøya til Sjurøysundet, tvers over dette til et punkt på Sjurøya som ligger et godt stykke sør for "Skalan", videre nordover langs Sjurøya til et merke litt nord for hytta i Ramnkloa. På hver side av Sjurøysundet er området merket med messingbolter.
I forbindelse med utskiftningen ble det laget et kart, som du kan se ved å gå inn på
emnet Geografi. (BS).

1917/18: Nyårsnatta
Denne nyttårsnatta raser en orkan over Helgeland. På Myken blir et stort antall
motorbåter, småbåter, kaier, buer og hjeller ødelagt, og stranda er dekket av
vrakgods.
Denne hendelsen setter fart i planene om molo over Hegersundet (OS).
hit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1919, 22.2: Ei mine eksploderer like utenfor moloen, under forsøk på berging, og tre tilreisende fiskere mister livet. Les mer under xxxxxxxxxxxxx

1920, 14.5: Astrid Arntsen, den snart 7 år gamle dattera til Johan og Julianne Arntsen, faller i sjøen undre lek og drukner, like ved den gamle fiskebrygga.
Astrid var søster til Haldis Eliassen (f. 1918). (HJE).

1921: Storm og storflo
Storm og storflo rammer Myken den 21-22. januar. Langbua og ei anna rorbu blir
tatt av sjøen (HH/HE). (Se 1901, sammenblanding?)

1924: To mann omkommer i forlis ved Bremholmtarene
I 1924 var tre fiskere fra Nordnesøy på fiske i Myken. De var ikke kjent i farvannet
og forliste da de rodde seg opp i et grunnbrått ved Bremholmtarene. De ble tatt om bord i en båt som kom til. To av dem, Thorvald Hartvigsen og Arne Hansen Grimsland omkom, mens Torvalds bror Hilmar overlevde. (GD, HMH 1973).
Ingrid Skauge, f. Eliassen (1909 - 1998) fortalte at hun husket ulykken og
dramatikken omkring opplivingsforsøkene, som dessverre var forgjeves for to av fiskerne.

1932: Vestermoloen og Hummarøymoloen ødelegges
Den 18. januar blir ca. 40 meter av Vestermoloen og hele Hummarøymoloen ødelagt i storm. Skaden på Vestermoloen var så stor at det var mulig å ro gjennom Heger- sundet (som moloen går tvers over) i småbåt, når det ikke var stor fjære (OS/JAN).

1932: Fiskere fanger - og mister - 16 kval på Vestersundet
Nordlands Avis på Hemnesberget har 16.8.1932 denne notisen:
"16 hval mistet av fiskere fra Myken
En innsender forteller i Arbeider-Avisen i Trondheim om en fangst som ble gjort ved fiskeværet Myken på Helgeland for en tid siden og som visstnok med stor sikkerhet kan betegnes som enestående.
Fiskerne ved Myken ble en dag opmerksom på at en del storsild var på innsig. Som vanlig i slike tilfeller ble sildstimen forfulgt av hval. Fiskeren fikk nær sagt til sin store bestyrtelse øie på ialt 16 hval, hvorav en del hadde en anselig lengde, optil 40 alen¹. Fiskerne trodde imidlertid, efter at den hadde kommet nær opunder land, ville stryke tilhavs igjen, men hele flokken satte istedet inn gjennom sundet inntil vannet ikke var dypere enn 3 - 4 meter. I en fart laget fiskerne ved hjelp av solide torskegarn istand en not og sperret hele sundet. Fiskerne trodde seg nu helt sikker for sin verdifulle fangst og holdt rådslagning om hvordan de best skulde få de mange hval avlivet. Fyrvokteren² ved Myken, som hadde foreslått stengningen av sundet, syntes det var sikrest å høre fylkesmannens mening om hvilken avlivningsmetode man kunde bruke uten å begå lovbrudd. Svaret lød på, at den eneste riktige måte var å harpunere hvalen. Mens tiden gikk med til disse forhandlinger og drøftelser la hvalene skumle planer, for plutselig stod hele flokken synlig i vannet og setter over mot korklinen på noten. En efter en legger de seg på linen og velter seg over den og er fri. Nu skulde man tro at hele flokken satte tilhavs i glede over å ha fått sin frihet tilbake, men det gjorde de ikke. De minste hvalene rettet seg inn i geled og med de største på sidene, og når dette var gjort satte hele kompaniet i vill fart ut sundet og optok forfølgelsen av sildstimen. Enhver kan tenke seg bestyrtelsen blandt de fattige fiskere, som på denne måte blev snydt for en fangst som hadde gjort hver enkelt av dem til små velstandsfolk."
¹ 40 alen svarer til 25 meter, og dette er mer enn tvilsomt. Så stor er det bare blåhvalen som blir, og den ville trolig gå på grunn hvis den forsøkte å komme inn på Sundet i Myken. Det er mulig at innskriveren mener fot og ikke alen. 40 fot svarer til 13 meter. Det er mest sannsynlig at det dreide seg om vågehval, som blir opp til 10 meter lang, og som gjerne opptrer i store flokker.
² Anders Eliassen (1881 - 1964).

1935: Vikingskipet "Roald Amundsen" besøker Myken
Med Gerhard Folgerø fra Sandnessjøen som høvedsmann, besøkte vikingskipskopien "Roald Amundsen" Myken i 1935. Folgerø var på foredragsturne langs kysten for å fortelle om sine opplevelser på sine to ferder over Atlanteren, først med "Leiv Erikson" (42 fot) i 1926 og deretter i 1930 med "Roald Amundsen" (60 fot). Se bildene til høyre. (BS). Folgerø holdt foredrag om ekspedisjonene sine på Bedehuset.
Se fortellingen om Edvard Nikolaisen under Annestua.

1936: Allersflyet
Sommeren 1936 fløy for første gang et fly over Myken. Det var det såkalte "Allersflyet", som var Widerøes første fly, og som var på fotograferingsppdrag over Myken. Se mer om dette under Oversiktsbilde 1936 fra lufta.

1950-tallet: Torunn - ei stolt Mykenjente!
(Ei historie til å "humre" over...)
Torunn Nygård (f. 1938) var bare jentungen da denne hendelsen fant sted. Hun hadde fått en hummer som hun gjerne ville selge. Folk på Myken spiste ikke slik mat den gangen, og når noen fikk hummer var det vanlig å selge den til kokken på lokalbåten når den kom på søndag.
Torunn hadde hummeren med seg i ei bøtte, og bød den fram til kokken. Men kokken
kom med et bud som var langt under det Torunn hadde regnet med. Da snudde hun resolutt bøtta over rekka - og lot hummeren gå rett i sjøen. Hva kokken sa da, kan ikke Torunn huske i dag, men at han fikk lang nese er helt sikkert! (TT).

1959, 26.9: Den første bilen kommer til Myken
Myken Fiskeexport, Lauritz Eliassen, anskaffer en Wanderer lastebil. Bilen ble mye brukt til å kjøre fiske på hjellene. (HMH73). Se Kjøretøyer.

1970, 20.7: Voldsomt tordenvær over Myken
Uværet raste i 3 timer, og lynet slo ned på Storskjæret med et voldsomt brak.
KH var på fyret og opplevde at vinden smadret et av de småruta vinduene i kjøkkenet. (RR var i Bodø og kunne se uværet mot sørvest. BS)

1976: Mykens folketall er 123 personer
Kilde: Rolf Arild Bjørklund, som het Pettersen da han bodde på Myken.

Ulykkenes ti-år begynner:
1979, 21.9: Kolbjørn Lunheim blir borte på havet
Kolbjørn (f. 1939), på seifiske i nord-Troms, faller på uforklarlig vis overbord fra fiskebåten Mkr "Notfisk",
Kona Emma (f, Nyheim i 1944) satt tilbake med 5 mindreårige barn. Dette var en stor tragedie, både for familien og for hele Myken, og markerer starten på et tiår med ulykker for Myken, med dødsfall, forlis, brann, konkurser og nedlegging av virksomheter.

1981, 6.1: MK "Western" forliser
Natt til den 6. februar 1981 forliser Mk "Western" med 7 mann ombord, 6 av dem fra Myken. Alle omkom, og 3? av dem ble aldri funnet. Navnene er:
- Arnt Larsen, Myken, f. 1962
- Emil Elias Eliassen jr., Myken, skipper, f. 1927
- Emil Hans Eliassen, Myken, f. 1964
- Oddbjørn Reiertsen, Onøy/Myken, f. 1945
- Olav Agnar Risvik, Myken, f. 1962
- Rolf Eliassen, Myken. f. 1958
- Snorre Johansen, Nordnesøy, f. 1942

Sammen med Kolbjørn Lunheim. som omkom på havet to år tidligere, finner du også navnene på bildet av Minnestøtta på Nonshågen, som ble reist til 20-årsminnet i 2001.

Omfanget av denne tragedien ser en først når en tar et overblikk over hvem som mistet hvem: Hagar, som var gift med skipperen, mistet mann, to sønner og svigersønn. Dattera Ragnhild mistet mannen, som var far til to småjenter, faren sin og to brødre. Også de andre pårørende satt tilbake med stor sorg og savn. For samfunnet Myken var denne ulykken, sammen med Notfisk-ulykken bare 15 måneder tidligere, en katastrofe som Myken aldri kom over. Mange av de omkomne var ressurspesoner som betydde svært mye med sin innsats for stedet.
Forliset var ei stor ulykke for hele Myken og førte til stor fraflytting. I 1986 (når? ????) opplyste ordfører Bernt Arntsen til Nordlandsposten at folketallet på Myken var halvert siden 1981 (NP).

1983: Fiskebruket selges
Lauritz Eliassen solgte dette året Fiskebruket til Viggo Holmen fra Selvær, som samme år starter Myken Fiskeprodukter (LOE).

1984: Myken Fiskeoppdrett etableres
Viggo Holmen starter oppdrett av laks og driver dette til 1987 (LOE).

1985: Ole Rystad omkommer i arbeidsulykke
Denne tragedien burde ha vært unngått. Ole Rystad, eldste sønn av Karen og Albert Rystad, var på ferie på Myken i juli 1985. Da han skulle male røstveggen mot sørvest på Karenstua, kom han borti de uisolerte strømledningene og ble drept.
Rødøy - Lurøy Kraftverk var på det tidspunktet i gang med å skifte ut strøminntak med uisolerte ledninger, men hadde ikke kommet til Karenstua ennå.
Enka etter Ole, Marta f. Lunheim, satt igjen med to barn på 16 og 19 år.

1985: Myken Handel legges ned
Hagar Eliassen og dattera Ragnhild innstiller driften av butikken og flytter til Sandnessjøen. (BS).

1986: Fiskebruket brenner
Den kulturhistorisk sett meget verdifulle Fiskebrygga, som ble flyttet fra Lille Gårdsøy i Beisvær i Nordnesøy da handelshuset Krüger i Bergen etablerte fiskebruk på Myken i 1886, går tapt i brann etter 100 år (BS). Brannårsaken var visstnok i det elektriske anlegget.
Mer om brygga og virksomheten der finner du under Den gamle fiskebrygga.

1986: Kommunen monterer semaforanlegg på Statsbrønnen
Fra 1986 ble vannet til de fire abonnentene blir pumpet inn på rørnettet med trykk.
Abonnentene var: Ragnvald Risvik, Kjell Andreassen, Edith Gabrielsen og Myken Forsamlingshus. Kilde: Robert Storheil, teknisk etat,

1986: Myken Helselag og Velforening stiftes
Formålet med foreningen var i første rekke å søke om midler til bygging av nytt butikklokale (KG/BS). Mer om foreningen under Foreningsliv, under Myken Vel.

1987: Fiskeoppdrettet går konkurs
Laksoppdrettet, som ble startet av Viggo Holmen i 1984 ble i 1987 rammet av hitrasyken og gikk konkurs (LOE).

1988: Gjenreisingen av fiskebruket tar til

1988: Ny butikk bygges på dugnad
Det var trolig i april 1988 at Myken igjen fikk butikk, denne gangen som filial av J. Hansen A/S på Tonnes. Butikken ble satt opp på dugnad i regi av Velforeningen, med stor innsats fra spinnesiden og Sigmund Gabrielsen.

1988: Mai-Laks AS opprettet
Viggo Holmen starter nytt fiskeoppdrett i navnet Mai-Laks AS, og driver dette til konkursen i 1991. (BS).

1989: Myken Småbåtbyggeri etableres
Bjørn Skauge, som flyttet til Myken fra Oslo til Myken året før, bygger båtbyggeri
og etablerer personlig foretak med bl.a. bygging og reparasjon av båter samt konsulentvirksomhet på firmaattesten.

1990, 1.3: Myken Elektronokk AS etableres
Etter en vellykket prøveproduksjon høsten 1989 starter bedriften opp sin virksomhet, som kommer til å vare helt til nedleggelsen i 2004.
Mer under Myken Elektronikk.