GetTitle

  • Eggsanking - eller hva
  • Gruppebilder 01 ca 1907
  • Gruppebilder 02 ca 1907
  • Halfdanhuset 02 19xx
  • Navn_se arbeidsbrakka_nord_paa_finnoeya.jph

Gruppebilder ble det tatt mange av før i tida. Mykenfolk var opptatt av å forevige viktige øyeblikk, når venner og slektninger var samlet.

Mykenfolk i Draghølla

Hvilken anledning dette bildet er tatt i, er ukjent. Kanskje var det ganske enkelt at det var en fotograf fra Stavanger Forenede Fotografer på stedet for å ta bilder som skulle bli prospektkort.

1. rekke fra v: Tora Eriksen?, Petrine (Petra) Langstrand?, Julianne Nilsen, Marie Eliassen, Hanna Hanssen, Helga Tomassen med mora Pauline (søster til Sivert Hanssen), g. m Tommes Nicolaisen og Konrad Monsen. Hunden het Freia.

2. rekke fra v: Emil Eliassen sr, Anders Eliassen, Johan Mathiesen, ukjent, Johan Eliassen, Sivert Eriksen, Adolf Hanssen, Per Nicolaisen, Georg Eliassen, Olav Jakobsen, ukjent, ukjent.

"Mykens Forening"

1. rekke fra v: Haldis Margrethe Hanssen (1908 - 1985) g. Kristensen, Helga Thomassen, Gunvor Eliassen (senere gift Dombestein), Judith Nygård (emigrerte til USA), Elise (Lise) Eriksen, Astrid og Hildur Bernhoff.

2. rekke: Emil Eliassen (poståpner), Edvin J. Jakobsen (emigrerte til USA), Einar Rognan fra Kabelvåg (formannsaspirant under moloarbeidet på 1920-tallet), Henry Bernhoff, Nikolai Veimoen fra Vega (moloarbeider), Johan J. Langstrand (flyttet til Rødøya), Arne Kristoffersen fra Buøya i Gjerøyværet (dreng hos Johan og Marie Eliassen). (BS).

Opplysningen om "Mykens forening" kommer fra Hansine Langstrand, Rødøya. Der vites ikke hva foreningen eventuelt sto for.