GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/gode-historier


GODE HISTORIER

Ei fiskehistorie utenom det vanlige
Gjenfortalt av BS, etter GD mfl:
Fyrmester Anders Eliassen (1881 - 1964), som bestyrte fyret i åra 1918 - 1949, var ivrig kveitefisker. Han veldig interessert i å få vite hva andre hadde fått av kveite, og derfor brukte han å følge med i kikkerten fra fyret når fiskerne leverte fangst. Etterpå rodde han over Sundet og gikk på butikken, der han la ut om hva den ene og den andre hadde fått.
Dette likte mannfolka dårlig. De ville jo selv fortelle om hva de hadde fått (og kanskje ha muligheten til å legge til litt - eller kanskje slå av?)
Arne Kristoffersen (1903 - 1988) var dreng hos Johan og Marie Eliassen. En
dag hadde han dratt kveiteline og fått ei stor kveite. Da bestemte han og kameraten hans seg for å gi Anders en lærepenge. Da de leverte fangsten på fiskebruket på Monsbrygga og den ble heist opp med vinda, passet de på at kvitsida på kveita vendte mot fyret. Så stakk de kveita ned gjennom ei luke i golvet og dro den ombord i båten igjen, mens de passet på at den mørke sida, svartsida, vendte mot fyret. Deretter heiste de kveita opp på nytt - igjen med kvitsida mot fyret - og dro den ombord i båten igjen. Dette gjentok de flere ganger.
Det varte ikke lenge før Anders kom fossroende over Sundet og gikk beinveien til butikken - mens Arne og kameraten sikkert fikk seg en god latter.
Det sies at Anders etter denne episoden sluttet med sin private versjon av "Melding om fisket".

Hans Ranværing og Sivert Hansa
Denne hendelsen fant sted under siste krig, ei tid etter at en kjent Myken-personlighet, Tomas (Tommes) Nikolaisen, var død. Dette var alminnelig kjent blant folk.
"Hans Ranværing" var en fisker fra Rana som hver høst kom til Myken for å ro fiske. En gang da han var kommet utover og hadde installert seg i rorbua, slo han et slag på veien for å se om han traff kjente. Han møtte Sivert Hansa og kom i snakk med ham, og de pratet både vel og lenge.
Da spurte Hans Ranværing, sm var begynt å bli glemsk: "Kor han Tommes ståkæ?" (å ståk = drive på med).
Sivert ble jo litt forfjamset over spørsmålet, og svarte "Mæn han Tommes, han e jo dau!" Da svarte Hans Ranværing, uten så mye som å blunke: "Ja, e ha' hørt dæ!" (EEE).

Magnus og bibelhistoria
Han Magnus Nikolaisen var ikke av dem som fulgte best med i skoletimene. En gang stilte læreren, Martinus Dombestein, følgende spørsmål til nettopp Magnus: "Hvem var det som ble tatt opp av vannet?", og håpet vel at svaret skulle handle om Moses og Nilen.
Men Magnus' tanker kretset som vanlig omkring sjøen og det som skjedde på Myken. Kort tid tidligere hadde Johan Eliassens båt med tilnavnet "Svarvan" sunket i fortøyninga på Sundet, og ble tatt opp noen dager seinere.
"Svarvan hans Jo'an Eliassæ!" var svaret han fikk. Og det er vel ikke umulig at den gode Martinus dro litt på smilebåndet denne gangen...

Hanegal
Johan, Martine og Magnus bodde i Martinestua, som ligger like ved gammalskola. Når det var uoverensstemmelser i lufta, var det lett å høre de kraftige menings- utvekslingene gjennom det åpne vindeuet i klasserommet.
En gang da det var helt stille i klassen, kom det en flom med kjeftbruk der nede fra,
deretter ble det stille igjen.
"Dar gol hanen" - kom det tørt fra Dombestein, på klingende nordfjordsdialekt.

om
- da Magnus hoppet i småbåten
- da Magnus skulle ta igjen han Einar
- da Magnus skulle kløyve rågummiballen
- da Magnus skulle finne flaska i rommet
- da han, Kyrre og Evald kastet isball på ho Aud
- da han satte seg på pennesplitten
Ellers...

- Odin: Fin patænt dædærran!
- Da de satte poteter og gulrøtter på lina til agronom-studenten

Berømte uttalelser
Tomas (Tommes) Nikolaisen (1970 - 1942): Eg et meg i hjæl kvar gång eg e
i Lovund!
Johan Bernhoff ( ) om han Tommes: Han sællt Jonsgrunnj førr et kokri øuår (uer),
så fækk han støttæ nol i sunnj'e - og så sprakk han!
Hårek Hansen (f. 1953): Ho mammæ e så tåpen, ho veit allj't!
Aksel Nygård (f. 1947): E ska fær te Afrikæ! - - - i hvært fallj te Jutøyæ!
Magnus Nikolaisen? (1917 - 1983) Dæ e'tje bærre bærre å va frælst!

Alt. søkeord: Nikolaisen Nicolaisen