Kristen Jakobsen (1868 - 1954) var smed og våpensmed fra Bø på Nordvernes. Han ble til vanlig kalt "Kresten på Bø" og var smed under bygginga av Slyngemoloen, som pågikk i årene 1901 - 07. Han hadde smie i Ramnkloa, like ved den store steinen som ligger sør for hytta til Bjørn Skauge. I nærheten av smia hadde han ei bu, der han trolig bodde i for det meste. På kartet til h. finenr du både smia og bua.
I den store steinen hogg han inn bokstavene "K.J. 1902 - 07", som viser hvilken periode han bodde på Myken (se bilde til h.).*
Se for øvrig Molobygging.

Kresten var bestefar til skøytekongen "Hjallis". Til minne om bestefarens innsats på Myken har Hjallis fått en gammel rusten spiker fra det som en gang var essen i smia, montert på ei plate. Denne gaven satte han stor pris på, og har takket hjertelig for. (BS).
Kresten var far til Hilmar, som er far til "Harry på Bø" Kristensen.

Smia ble revet på 1920-30-tallet. Kresten flyttet tilbake til Bø på Nordvernes og startet mekanisk verksted der.

*På den store steinen står også initialene "TS" hogd inn, litt lenger nord på steinen.
En mann ved navn Torbjørn Sætre har flere ganger kvittert ut pengebeløp på Mygens Postaabnerie, til byggeformannen Sivert Feden, bl.a. 7.7.1901. Kanskje er dette mannen bak initialene på steinen?

Alt. søkeord: Smia hans Kresten Kristen Jakobsen Jacobsen på Bø