GetTitle

  • IMG_0521
  • Mærra
  • Slyngemoloen 01 19xx
  • Slyngemoloen 01 2002
  • Slyngemoloen 02 2000
  • Slyngemoloen
  • Slyngemoløn 01 2002
  • Strømforsyning 05 2004

Slyngemoloen, oftest bare kalt Moloen, Tema: Molobygging
ble bygd i åra 1901-1907 av Statens Havnevæsen.

Den opprinnelige planen var at moloen skulle gå fra Jutøya til skjæret Slynga, slik at det ble farbar lei mellom Slynga og Grytøya. Men et nytt forslag og en ekstrabevilgning fra Stortinget i 1905 gjorde det mulig å bygge moloen helt fram.

Moloen er 260 meter lang, målt langs krona. Kronebredden er 4 meter, bortsett fra mellom Slynga og Grytøya, der kronebredden er 6 meter i en lengde av 39 meter. Kronehøyden på yttersiden er +4,5 meter. På begge sider er skråningen innover på 1:10. Det meste av steinen ble hentet i Ramkloa på Sjurøya. Fra 1904 ble det opprettet et steinbrudd på toppen av Øksenskardhågen, med en trallebane ned til steinkaia i Ramnkloa, se Trallebane i Ramnkloa.

Det er et paradoks at det under en storm 23.-24. januar 1907, altså da moloen var nesten ferdigbygd, forliste 8 båter på havna i Myken. Dette viste med all tydelighet at ingeniør Nielsens slutning, at havna ikke ikke ville være helt trygg før også Heggersundet (Vestersundet) ble stengt.

Den samlede kostnad for Slyngemoloen var kr. 126 437,61. Hva de 61 ørene ble brukt til, vites ikke! (HVA).

I 1948 ble ca. 60 meter av moloen revet i uvær. Året etter ble den reparert og påstøpt et meterhøyt brystvern av betong. Dette brystvernet er for øvrig ikke armert (PN).

I 2001 ble 50-60 meter av moloen igjen sterkt skadet i uvær. 35 steinblokker på opptil 5,5 tonn ble revet løs og flyttet flere meter innover i havna Skadene ble reparert i juli/august 2002. Det ble brukt mellom 120 og 140 tonn spesialbetong til reparasjonen (BS).

Nåværende eier er Kystverket (BS).

Alt. søkeord: Moloen