GetTitle

  • Hummarøymoloen 01 2003
  • Hummarøymoloen 01 ca 1990
  • Hummarøymoloen 03 2003
  • hummarøymoløn 01 ca 1990
  • hummarøymoløn 04 2003

Hummarøymoloen er den minste av de tre moloene. Den ble bygd av Statens Havnevæsen, trolig etter at Vestermoloen sto ferdig i 1926.
Nåværende eier er Kystverket.