×

Merknad

The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images//saganett/vestermoloen

GetTitle

{gallery}/saganett/vestermoloen{/gallery}

Vestermoloen alias Sørmoloen alias Hegersundmoloen ble bygd av Statens Havnevesen i årene 1921 - 26. Det er en såkalt "røysmolo", dvs. at den er bygd av løs stein, som ble sprengt ut av berget, både på Finnøysida og Grytøysida.
Mykenfolk som kjente de ekstreme værforholdene, mente det ble brukt for liten stein og advarte Havnevæsenets ingeniører, men uten å bli hørt (IS). Det skulle komme til å koste dyrt.
Den 18. januar 1932 ble ca. 40 meter av Vestermoloen og hele Hummarøymoloen ødelagt i storm. Moloen var til de grader ødelagt at en kunne ro gjennom Hegersundet (der moloen ligger) i småbåt, bortsett fra når det var stor fjære (OS/JAN).
Vestermoloen ble reparert høsten året etter, dvs. i 1933 (MH). I 1935 ble det påstøpt et brystvern av betong langs moloen.

Sommeren 1932 sperret fiskere 16 kval, trolig seikval*, inne i Hegersundet ved hjelp av torskegarn. De tok kontakt med Fylkesmannen for å få tillatelse til avliving, og forsøkte både med gevær og dynamitt. Det lyktes imidlertid kvalen å unnslippe ved å velte seg over sperringen (Nordlands Avis 16.8.1932).

*kan ha blitt forvekslet med vågekval; les om året 1932 under Hendelser, år for år.

Se også Molobygging.