GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/kaier


KAIER PÅ MYKEN

På Myken er det - eller har vært - følgende kaier:

Sjurøya (regnet fra nord og sørover)
- Kai nord for Langstrandbrygga
- Kaiet framfor Langstrandbrygga
- Halfdankaiet (framfor Salteriet)
- Kaiet framfor Ragnvaldbrygga
- Kaiet framfor Eliasbrygga
- Oljekaiet (framfor/ved siden av Jægerbrygga)
- Kaiet framfor Tommesbua
- Feskarlagskaiet (steinkaia på Sør-Hella)
- Kaiet framfor Monsbrygga
- Kaiet framfor Per Nilsabrygga
- Kaiet framfor Johan Nilsenbrygga
- Kaiet framfor Adolfbua
- Kaiet framfor Mathiasbua
- Kaiet framfor Langbua, samme sted som
- Westernkaiet
- Kaiet framfor Fiskebrygga
- Dampskipskaiet (rutebåtkaia)
- Falchkaiet (steinkai der det før sto et trandamperi med trekai foran)
- Kaiet framfor Grønnbrygga
- Kaiet framfor Andersbua
- Allmenningskaiet (gjestekaiet)
- Kaiet framfor Petter Moebrygga
- Kaiet framfor sjyhuset hans Tomas Hansen
- Kaiet framfor sjyhuset hans Ole Johan Johansen
- Steinkaiet i Ramnkloa
- I forbindelse med bygging av vannverk i 1992, ble det satt opp et provisorisk kai sør
for der pumpehuset står, mot Sandøysundet

Jutøya
- Fyrkaiet
- Storhurrakaiet

Grytøya

Finnøya

Tennskjæret
- Kaiet framfor rorbua hans Jakob Jakobsen