Ragnvaldbrygga alias Risvikbrygga.
Tømmerbellingen til denne brygga kom fra ei rorbu som sto på Tennskjæret, og som tilhørte trandamper Jacob Jacobsen. Denne bua ble i 1948 kjøpt av Olav Risvik (1893 - 1956), som rev den og førte materialene til Heimlandet. Først i 1956 ble den ble brukt i ei ny brygga som står like nord for Eliasbrygga. Edvard Gabrielsen (1906 - 1984) var sjef for bygginga, assistert av Olav selv og sønnene Ragnvald (1920 - 1996) og Einar (f. 1933). Ette avtale med eieren av Eliasbrygga ble Ragnvaldbrygga satt opp litt inn på Einars grunn, bnr. 3.

Olav døde i november samme år, og brygga ble da overtatt av Ragnvald, senere av broren Einar. Einar solgte den i 19?? til Karen Rystad. Etter hennes død ble brygga solgt med hele eiendommen til Myken Fyr/Helge Eriksen, som i 1997 inngikk verneavtale med Stiftelsen Gamle Myken.
I 2003? ble Ragnvaldbrygga overdratt til Gro Bygdevoll.

Restaureringsarbeidet ble påbegynt i sommeren 1997. Brygga fikk nytt tak og ny gangvei mot NØ. I november 2003 falt kaiplatten delvis ned i et utvær, og ble i første omgang sikret med tau. Reparasjonsarbeid ble påbegynt men måtte vente pga. annet arbeid. I august/september 2205 ble det meste av den gamle kaia demontert. De fire kaistolpene i kaifronten, som hadde fått en faretruende helning mot NØ, ble rettet opp og sikret med provisoriske sneband. Ny kaipute og nye kaiåser ble laget, men, men arbeidet stanset opp da BS pådro seg brokk i forbindelse med tunge løft, og er seinere ikke tatt opp igjen (2008) (BS).

Fordi restaureringsarbeidet stanset opp, mente Gro Bygdevoll at verneavtalen var misligholdt,og sa opp avtalen i mars 2008. (BS).