GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/myken-brygge


Myken Brygge alias Petter Moebrygga med kai, tilhører Småhågan: Brygga ble bygd i 1938 (JMM) av Hans Daniel Nilssen (Hans-Danel) for Petter Moe, som brukte den som ekspedisjonsbrygge i den tida han ekspederte rutebåtene i Myken.

Brygge og kai fulgte med i salget av Småhågan i 1965 til Hilmar og Nancy Wennberg, som i 1997 solgte den videre til Halvard Thommesen og Helle Løver som kalte den "Myken Brygge".

I 2001 fulgte brygga med i salget av Småhågan til søskenparet Gro Stennes Nerdal og Arnulf Stennes m/familier, fra Mo i Rana. (BS).

Og - i 2005 - fulgte brygga med i salget til Yngve Ness og Birgit Soleng fra Tromsø, bosatt i Oslo.

Alt. søkeord: Petter Moe-brygga