GetTitle

 • Jægerbrygga 01 199x
 • Jægerbrygga 01 19xj
 • Jægerbrygga 01 ca 1915
 • Jægerbrygga 02 19xx
 • Jægerbrygga 02 2000
 • Jægerbrygga 02 2003
 • Jægerbrygga 03 2000
 • Jægerbrygga 03 ca 1996
 • Jægerbrygga 04 2000
 • Jægerbrygga 04 ca 1960
 • Jægerbrygga 10 1979
 • Jægerbrygga mfl 1901
 • Jægerbrygga
 • Steingjerde Kalvhagen 01 2003

Jægerbrygga (71/3).
Jægerbrygga er, som alle andre gamle hus på Myken, flyttet fra et annet sted og satt opp her. Brygga står på to solide steinkar, som ennå i 2006 er i svært god stand. Det er uvisst når Jægerbrygga ble satt opp, men det var trolig på slutten av 1890-tallet.

Hvem som satte den opp er ikke kjent, men svaret er trolig å finne innenfor
Jægerdynastiet
Denne familien har på flere måter hatt betydning for utviklinga på Myken, og nevnes derfor spesielt her, med utgangspunkt i han "Gammal-Jæger":
Olaus Sigvartus Jæger (Ole Sigvart) (1809 - 1886), var sønn av en jektskipper på
Mo og kjøpte handelsstedet Selsøyvik i første halvdel av 1830-åra.
Han var bl.a. en av de føste ordførerne i Rødøy.
O,S. Jæger og kona Gurine Thommesdatter hadde 6 barn, hvorav to som skal nevnes her:
1. Hans Martinus Jæger (1840 - 1923), bosatt på Gjerøy, Han etablerte handel på Myken om vintrene fra 1869/70. Kanskje var det han som satte opp Jægerbrygga.
Hans Jæger ble gift med Dorthea f. Johansdatter (1850 - 1936), fra Myken, datter av Johan Arentsen og Kathrine f. Israelsdatter. Her ligger kanskje forklaringen på at Dortheas bror, Hans Johansen (1853 - 1939) var filialbestyrer for Jæger på Myken. Seinere overtok hans nevø Johan Eliassen (1877 - 1953) som filialbestyrer.
Johan startet i 1907 egen handel og fiskebruk på stedet. se Butikken hans Johan, som forøvrig kan ses på et av bildene til høyre.
2. Edvard Christian Jæger (f. 1844). Han og kona Anna f. Zahl fikk 10 barn i perioden 1874 - 1899. En av sønnene var Kristian Trygve Jæger (f. 18??), bosatt på Sundøy. Han skal ha eid Jægerbrygga, men det er uvisst når.

Olav Jæger (evt. slektssammenheng foreløpig ukjent)
drev handel på Myken tidlig på 1900-tallet, og brukte da trolig Jægarbrygga til denne virksomheten. ???

Olav Jakobsen Ravnåli
Brygga ble omkring 1940 overtatt av Olav Jakobsen Ravnåli (1908 - 2000), som etter kort tid solgte den til svogeren Johan Eliassen (OJR).

Johan Eliassen
Johan Kristian Jørgen Eliassen (1877 - 1953) kjøpte Jægerbrygga ca. 1940? hos Olav J. Ravnåli.
Johan kjøpte fisk som han tørket og saltet? Klippfisk? Han drev også med trandamping, og hadde i perioder fast trandamper, først Petter Jensen Værnes fra Nordvernes? og seinere Arne Kristoffersen (1903 - 1988) fra Buøya i Gjerøyværet (TH).
På bryggeloftet er det en liten leilighet som består avkombinert stue/kjøkken og et kammers. Den ble først brukt som bolig for drengen, men mange andre har bodd her i årenes løp. (skal omredigeres/kopletteres)
- Olav Jakobsen Ravnåli, med kona Oddhild.
- Arne Kristoffersen (1903 - 1988) fra Buøya i Gjerøyværet (TH) (dreng og
trandamper fra 19?? til ca. 1939/40?).
- Petter Jensen Værnes fra Nordvernes? (trandamper).
- Edgar Eliassen Lunheim, med kona Alvhild.
- Einar Eliassen med kona Haldis og døtrene Eva og Marie. Marie ble født på
Jægerbrygga i 1949. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx omskrives?????????

Petter Jensen (Petter Jensa) spilte "klingsor", et instrument som også svensken Hedström kunne spille på og fikk låne, se Hedström.

Edgar Lunheim sjekk notatene etter Edgar!!!!!!!!!!!
Brygga ble ca. 19?? overtatt av Edgar Lunheim f. Eliassen (1907 - 2000). Han overtok også butikken etter faren, Johan Eliassen, trolig noen år før faren døde i 1953, og drev denne til litt utpå 1970-tallet. I likhet med faren brukte Edgar brygga som lager for handelsvirksomheten, og dessuten, i beskjeden grad, som sjyhus.

Einar Eliassen og Haldis Eliassen f. Arntsen
Einar og Haldis flyttet inn i 2. etg. på Jægerbrygga i 1947. Der fikk de si datter nr. 2 i 1949; Marie Johanne.
De flytte til nystua, "Solstad" den 22.5.1953 (GD).

Kolbjørn Lunheim
Edgars sønn Kolbjørn og kona Emma (f. Nyheim i 1944). overtok trolig Jægerbrygga i 1953, men brukte den aldri som bolighus.
I 1958 ble var torvtaket i så dårlig stand at det ble revet. Det var Alf Arntsen som utførte arbeidet. De ganle takåsene ble fjernet og erstattet med lette åser av bord, og det ble eternit som nytt taktekke.
1979 fikk de bygd nytt kai til erstatning for det gamle "Oljekaiet", og vestveggen
på brygga ble revet med tanke på utvidelse. I september samme år omkom Kolbjørn, se
Mkr "Notfisk".
Emma og de fem ungene flyttet i 1980 til heimplassen, Mårnes i Gildeskål.
Lauritz og Emmas bror spikret bordkledning på vestveggen. Emma maktet naturlig nok ikke å vedlikeholde kaia og brygga, som etter hvert hvert ble stående og forfalle.

Vern av Jægerbrygga
Stiftelsen Gamle Myken inngikk i 1995 verneavtale med Emma Lunheim. Restaurerings- arbeidet ble påbegynt i august 1996.
Jægerbrygga restaureres slik den var i 1958, da brygga fikk nytt tak med eternitt- plater i stedet for torv, som den hadde tidligere.
I stedet for eternitt, som nå er forbudt, er det lagt cembonit,. Dette er en kopi av eternitt, laget av godkjent materiale.
I følge verneavtalen har eieren av brygga disposisjonsrett til boligen på bryggeloftet, mens stiftelsen disponerer resten av bygningen, som mest mulig skal settes i stand slik den var i 1958. (BS).
Veggene i kammerset i leiligheten på bryggeloftet var grønnmalt. Der sto en avlang, to-etasjes vedovn.
Begge dørene på bryggeloftet var hengslet slik at de slo innover. Gulvene ble skuret med skuresand som ble hentet ved tjønna sør på Grytøya. Skuresand ble også hentet på Jutøya. (HJE).
Under restaureringskurset i mai/juni 2000 ble det lagt malerpapp og perlestaff på veggen i stua, og flere vindusfag ble reparert. (BS).