GetTitle

  • Halfdankaiet 01 2005
  • Halfdankaiet 01 2006
  • Halfdankaiet 02 2005
  • Halfdankaiet Halfdankaia 01 2003
  • Oppsamlingsbasseng Haugtun 01 2003

Halfdankaiet sto foran Salteriet. Det ble bygd ca. 19?? av Halfdan Eriksen (1920 - 1998), Kaiet ble overtatt av Sameiet Martinestua da det kjøpte Martinestua og Salteriet i 2002 (BS).

Den ytterste, største delen av kaia ble revet i juli 2005 og brent på Storskjæret, (BS).Alt. søkeord: Halfdankaia Halftankaiet Halftankaia Haltankaiet Haltankaia