GetTitle

  • Gjestekaia 01 2002
  • Gjestekaia 01 2003
  • Gjestekaia med Heløygutt
  • Innheim posthorn plakat

Gjestekaia eller Allmenningskaia ble installert høsten 1999. Kaia er av betong og til sammen 42,5 meter lang. Det var fiskerne som tok initiativet, og Ulf Skauge som med det kommunale lokalutvalget på Myken "i ryggen" som gjorde det nødvendige forarbeidet og førte dialogen med Kystverket og Rødøy kommune for å realisere tiltaket. Ulf har også malt bildet med fyret og teksten "Vekommen til Myken".
Den offisielle innvielsen av Mykens første allmenningskai ble foretatt i påsken 2000.

Anlegget ble levert av Ørsta Stålindustri AS, Helgeland Betong AS på Mo produserte kaielementene og loddene som holder dem på plass samt landgangen. Håkon Heen, Nordvernes, laget landfestet for landgangen.

De tre kaielementene ble tauet inn på Sundet utpå kvelden/natta 6./7.10.1999.
Lørdag 9.10. var elementene ferdig sammenkoplet og fortøyd i riktig posisjon.

Trappa fra veien og nedover ble laget av Ulf Skauge. Arbeidet med denne startet 10.10.1999 og var fullført i april 2000. I trappesystemet er det bygd inn en platting med benker, som har fått navnet Petter Moes plass, til minne om Petter Petter Moe (1889 - 1966). Han var skipsekspeditør, og i mange år bestyrer av den meteorologiske stasjonen på Myken. Petter Moe eide brygga like sør for Gjestekaia, Petter Moe-brygga,, eller Myken Brygge, som er det offisielle navnet fra den tida den var i bruk som ekspeditørbrygge.

På kaia er det 3 "stasjoner" for elektrisk strøm, der en kan kople seg til ved å leie spesielle skjøteledninger. Fiskerne, som gjestekaia i første rekke er beregnet på, kan bruke kaia fast mot å betale døgnleie eller en årig avgift til kommunen.

Anlegget er også meget nyttig for mykenfolk og besøkende, ikke minst for sjøfarende turister. Båtturister betaler døgnleie for å ligge ved Gjestekaia.

Av sikkerhetsmessige grunner er det montert en redningsstige for enden av kaia. I løpet av 2006 skal det monteres to stiger til, og de tre stigene skal forbindes med ei sikkerhetsline.

Kilder: US,. BS
2.1.2006 BS