Fiskebrygga (71/5/30)
alias Fiskebruket, fra 1991 Fiskemottaket. Hvis det er den gamle fiskebrygga du ser etter, går du via "Tekstlink" til Den gamle fiskebrygga.

1990: Viggo Holmen
Viggo Holmen fra Selvær (f. 19??) hadde i 1983 kjøpt det gamle fiskebruket hos Lauritz Eliassen.
Den gamle trebrygga brant ned til grunnen i 1986. Viggo Holmen fra Selvær, bygde Viggo først et provisorisk mottak, der det ble tatt imot fisk i 4 år, se Provisorisk fiskebrygge.
Allerede i 1988 ble branntomta ryddet og planert, og på den ble det satt opp ei ny brygge av leca, stål og DU-midler.
Det nye fiskebruket hentet, i likhet med det gamle som brant, skyllevann fra sjøen ved hjelp av ei pumpe. Isen ble laget av sigevann fra Utheimbassenget, og var til tider ganske brunt på farge. I 19?? nektet Fiskeridirektoratets kontrollverk å forlenge dispensasjonen for å bruke dette vannet, og truet med å stenge bruket. Det ble da satt i gang arbeid for å få et nytt vannverk på Myken. Bedriften gikk imidlertid gikk konkurs i 1990, før brygga var helt ferdig, og før vannverksplanene hadde tatt form.
Mer om dette under Vannverket.

1991 - 2004: A/S Br. Hoff, Jektvik (13 år)
Konkursboet ble i 1991 kjøpt av A/S Brødr. Hoff i Jektvik. De nye eierne la etter hvert om driften og begynte å sende fisken iset i kar til Jektvik, hvor all videre bearbeiding foregikk. Dermed ble det bare bruk for en person på Myken; bryggeformannen, Sigmund Gabrielsen (1943 - 2008).

I 1993 ble fiskemottaket tilknyttet det nye vannverket; se Vannverket.

Fra 1.6.2004 (16.8?) la Brødr. Hoff AS ned virksomheten både i Jektvik og på Myken, og var i praksis konkurs.

Fra 2004: Modolf Sjøset Pelagic AS,Træna
Både Seløyfisk AS i Herøy og Modolf Sjøset Pelagic AS på Træna ønsket å overta mottaket på Myken og drive det videre. Etter et kort mellomspill høsten 2004, der Seløyfisk i et par uker kjøpte fisk på Myken, inngikk Sjøset avtale med banken Sparebanken Rana, om å leie fiskemottaket i ett år fra november 2004. De ønsket Sigmund Gabrielsen som bryggeformann men ble ikke enige om lønnsspørsmålet, noe som førte til at Sjøset leide inn Eileen og Bjarne Rørdal til å ta imot og videresende fisk til Træna.

Sjøset ønsket å bruke hele bygningen, og Sigmunds lille bryggebutikk, som siden 1996 hadde holdt til i 2. etg., ble i oktober 2005 flyttet til Myken Handels lokaler. Kilde: Eileen Rørdal. Se ellers under Sigmunds lille bryggebutikk.

Leieavtalen om fiskebrygga ble forlenget i 2005, og i 2007 kjøpte Sjøset anlegget.

Vannforsyning
Om vannforsyning til Fiskebrygga, se Utheimbassenget og Vannverket.

.