Dampskipskaia, som i dag helst kalles Rutebåtkaia (71/?) ble bygd i 1949 for Emil Eliassen sr. og sønnen Lauritz, av Petter Johansen,? Bø på Nordvernes. Kaia ble første gang brukt som rutebåtkai i 1951 (GD) av M/S "Tøtta" i bygderute. Se foto
av dette anløpet til h. Først i 1956 kom kaia i fast bruk som rutebåtkai.

Før Dampskipskaia/ Rutebåtkaia ble tatt i bruk, ankret rutebåten opp på Sundet. De første årene var en henvist til å komme til og fra skipet ved egen hjelp, men tidlig på 1900-tallet hadde ansatte Saltens Dampskibsselskap en ekspeditør som betjente skipet med en ekspedisjonsbåt.
Mer om dette, og om hvem som har vært ekspeditører i Myken, finner du under Rutebåter, eksp.

Personene på bildet med Mkr "Western":
Foran fra v: Ukjent, Gerd Gabrielsen, delvis skjult bak henne ukjent, Audhild (10?) og Liv Eriksen, Harald (med kasjett) og Nanna Hansen, Sigmund Gabrielsen, Britt Arntsen, Hagar Eliassen og Paul Nygård.

Personene på bildet fra ca. 19?? (Nærbilde av..): Fra v. Marta Lunheim, Marie Eliassen, Eva Eliassen, Britt Arntsen, Nancy Hansen, Tor Arntsen, Hagar Eliassen, Elin Eliassen, Petter Moe, Ragnhild Eliassen, Liv Eriksen, Margaret? Eriksen og Leif Dahl.

Kaiskuret ble bygd for Lauritz Eliassen, av Sverre Aga, Tjongsfjorden, etter at
nyskola var ferdig i 1973. Skuret sto først der Lauritzbrygga står nå, og ble ca. 19?? flyttet lengst sør/vest på rutebåtkaia. Det ble samtidig satt på en høyere grunnmur for å få større takhøyde (LOE).