GetTitle

  • Ramnkloa 01 1967
  • Ramnkloa i 2003
  • Ramnkloa naust 01 1972
  • Ramnklobua 01 19xx
  • Ramnklobua 02 1964
  • Ramnklobua
  • Ramnklohytta
  • Utedo Solstad 01 2003


"Ramnkloa" (Ravnkloa) (71/3, parsell av). Bygd i 1965/66 av Bjørn Skauge (f. 1938), av en tømmerbelling fra Ramnklobua (se denne). Hjelpere var Ole G. Sand, Stjørdal/Selbu samt Tore og Ulf Skauge.På skiltet står det RAVNKLOA; dette er bokmål og navnet skal egentlig staves med M. (BS)

I brev datert 29.10.1927 fra Emil Eliassen sr. til Rana Skifterett bruker Emil navnet Ravnkleivbua om Ramnklobua. Kanskje kommer da klo av kleiv og betyr bratt bakke eller skrent?Brua foran ble bygd i 1974

Torv på taket i 1976.

Bua på brua seinere, i 19??.Naustet ble bygd i 1972 av Bjørn Skauge, for å huse en nordlandsfæring. (BS)