Myken Lygt

GetTitle

  • Myken Lygt 01 189x


Myken Lygt (71/6). I 1892 satte Statens Fyrvæsen opp ei lykt bygd av tre på Jutøyhatten, der fyret står nå, og kalte den Myken Lygt. Det var Johan Reinert Nilsen (1838 - 1893) som hadde oppsyn med lykta, til han døde året etter. Etter ham ble Elias Johansen (1858 - 1921) engasjert som tilsynsmann for lykta.Denne første lykta , som var bygd av tre, brant ned i 1894.

Samme år ble det på samme sted satt opp ei ny fyrlykt som var laget av støpejernsplater. Bildet til h. er tatt etter 1901 og viser m.a.o. den nye lykta, som her er svartmalt. Der kan en også se det gråmalte oljehuset.Da Myken fyr sto ferdig i 1917 ble lykta flyttet til nord-odden av Sjurøya, og fikk navnet Dørgholmsund Lygt, som i dagligtale kalles Nordløkta. Lykta var fortsatt svartmalt men ble kvitmalt omkring 19??Se bilder under Nordløkta.Alt. søkeord: Mygen Lykt