GetTitle

 • 21jul06 013
 • Brått
 • IMG_0390
 • IMG_0397
 • IMG_0398
 • IMG_0402
 • IMG_0441
 • IMG_0450
 • IMG_0460
 • IMG_0461 (2)
 • IMG_0467
 • Oljehuset ved Sørløkta etter 1956
 • P1010001
 • P1010002
 • P1010004
 • P10100101
 • Sørløkta 01 2003
 • Sørløkta 02 19xx
 • Sørlølta 01 2008


Sørløkta heter egentlig Sjurøysund Lygt, og ble satt opp i 1917 av Statens Fyrvæsen. Lyset kom fra et parafinbluss som lyste gjennom vinduene i lykta, som hadde rødt, grønt og klart glass. Over blusset var det en rotor med skråttstilte vinger som ble drevet rundt av varmen fra blusset. Ned fra rotoren hang tynne metallplater som skjermet lyset i visse sektorer. Utenfra så det ut som om lykta blinket, eller okkulterte, som det heter på fagspråket. Sørløkta okkulterte x ganger i minuttet, i følge fyrlista. Parafintanken måtte fylles hver 17. dag eller oftere fram til 1996, da lykta ble elektrifisert med solcellepaneler.Under et uvær 3. januar 1956 knuste sjøen glassene og inventaret i lykta. Dette til tross for at lykta står 24,5 meter over havet og 47 meter fra sjøen! (LN).I en notis i Nordlandsposten sto dette om denne hendelsen:En tredve meter høy bølge

knuste fyrlykt på Myken

Fiskeværet Myken, som ligger

for seg selv langt ute i havet

utenfor Rødøy, fikk god føling

med orkanen først i uken. Fyr-

vokteren på øya forteller til

Nordlandsposten at .........................................xxxxxxxxxxxxxxx se skann!De som har passet Sørløkta er disse:

- Johan xxxxxxxxxxx????????

- Bjarne Arntsen (18 - 19)

- Bjørn Skauge (f. 1938), var vikar for Bjarne i 3 år på 1990-tallet.Nåværende eier (2006) er Kystverket. (BS)Alt. søkeord: Sørlykta