GetTitle

  • se nordløkta


Oljehuset som tilhørte Nordløkta står ved Butikken hans Johan. Det ble bygd av Fyrvesenet, trolig i 1918, som oljehus for Nordløkta. Huset ble overtatt fra Kystverket av Stiftelsen Gamle Myken i 200? (BS)