GetTitle

  • 5jul05 (16)
  • Nordvarden Håmannsvarden 01 2003
  • Odinstua


Nordvarden (norl'va;rn) ble satt opp av Statens Mærkevæsen i 1894. I følge Bjarne Arntsen (1911 - 1992) ble den i gammel tid kalt "Håmannsvarden". En håmann var en utsending fra myndighetene som samlet folket når noe skulle forkynnes for "almuen", f. eks. nye lover og bestemmelser. Håmannsvarden var trolig en slik samlingsplass (BS).Kommentar: Det høres lite sannsynlig ut at denne ordningen var i kraft så seint som i 1894, da denne varden ble satt opp (BS).