GetTitle

  • Nordlykta
  • Nordløkta 01 2003
  • Nordløkta 02 2003
  • Nordløkta oljehus 01 2003 BS
  • Nordløkta


Nordløkta eller Nordlykta heter egentlig Dørgholmsund fyrlykt.

Den sto tidligere på Jutøyhatten, der Myken fyr står nå, og het da Myken Lygt (se denne). Da fyret sto ferdig i 1918, ble lykta flyttet til odden lengst nord på Sjurøya, der den i 2006 fortsatt står.

Lykta var svartmalt de første åra, men er nå kvit.Løkta står på bnr. 2 ("Bortergården") som har vært eid av Erik Tronsen og slakte etter ham. Grunnet som løkta står på, var festet bort til tidligere Statens Fyrvæsen, nå Kystverket.

En kvittering datert 30.6.1925 for leie av denne grunnen i perioden 1.7.1924 - 30.6.1925 lyder på kr 10,- (BS).