GetTitle

 • 018
 • 16jul05 001
 • Alf Nygård Pauline 1933
 • Barnedåp Wilhelm 28jun98
 • Bedehuset 01 25jul04
 • Bedehuset 02 25jul04
 • Bedehuset 2003
 • Bedehuset 31okt1962
 • Bedehuset 4
 • Bedehuset 6
 • Bedehuset 7
 • Bedehuset 8
 • Bedehuset TBS Ester Wigdel Marie J og Ingrid S Gunvor 1932
 • Bedehuset ca 1926
 • Bedehuset
 • Bilde0043
 • Bilde0385
 • Bilde0418
 • Bilde0423
 • Bilde0425
 • Bilde0426
 • Bilde0643
 • Biskop Larsen 02
 • Bispevisitas 1 26jan96
 • Bispevisitas 2 26jan96
 • Bodø frikirke sommer 1988
 • Einar Eliasen 1995
 • Einar Eliassen 1995
 • Elieser 4
 • Forsamlingshuset 20jan06
 • Forsamlingshuset Bedehuset 01 1964
 • Forsamlingshuset Bedehuset 01 1995
 • Forsamlingshuset Bedehuset 01 19xx
 • Forsamlingshuset kanskje sep 1963
 • Fra Bedehuset
 • Fullt hus
 • Hans Daniel 1959
 • Marie 80 19okt64
 • Minnestund Konrad Hansen aug 1973
 • Orglet 04
 • Utsnitt Marie 80 1964
 • Utsnitt av Annys konfirmasjon 13des59
 • Utsnitt av Minnestund Konrad Hansen aug 1973
 • Wisløff på visitas 1965
 • bilder 008
 • bilder 012
 • forsamlingshuset bedehuset 02 199x
 • forsamlingshuset 01 2003
 • forsamlingshuset bedehuset 02 199x


FORSAMLINGSHUSET

som til daglig mest blir kalt "Bedehuset", ble bygd på dugnad av fiskerne i 1904. I 2008 er det fortsatt fiskerne som eier forsamingshuset på Myken.

Forsamlingshusets hundreårige historie er bekrevet i detalj i Hårek Hansens jubileumshefte fra 2004 (HMH04), og bare de viktigste begivenhetene er derfor tatt med her.Bakgrunnen

Fra langt tilbake i historien har det vært en sterk tilknytning mellom fiskerne og bedehuset. Religionen betydde mye for folk flest, og som utøvere av et av de mest farefulle yrkene vi har, er det forståelig at fiskerne søkte til bedehuset. "Han tar sin Gud i sinn og setter livet inn", står det i en av de gamle sangene om havets folk.

Begrepet "Båten, Bibelen og Bedehuset" ble skapt på den tida, og bedehusene på

Valvær og Myken ble i 1997 valgt som Rødøy kommunes kulturminne i forbindelse med Kulturminnestafetten, som ble arrangert samme år, se nedenfor.Bygningens historie

Huset var først bygd uten grunnmur, med enkelt golv, utvendig bordkledning med papp innvendig. Det ble murt loddpipe, og en sylindrisk svart vedovn sørget for varmen. "Kjøkkenet" var en krok i hjørnet mot nordaust, skjermet av et forheng, som til spesielt festelige anledninger kunne være et norsk flagg.

I 1923 ble det innkjøpt et orgel, som i 2008 fortsatt er i bruk.Gaver til Forsamlingshuset

Altertavla er gitt i 19?? av Alf Nygård (1908 - 1980) og kona Pauline f. Nikolaisen (1914 - 1906) samt Paulines mor Jensine (1888 - 1976) og kostet den gang kr 500,-.

Lysekrona ble gitt i 19?? av Albertha f. Olsdatter Rystad (1882 - 1969) og mannen Theodor Didriksen (Dor) (1883 - 19??)

Korsene på prekestolen og døpefonten ble laget på 1950-tallet av Tore Skauge (1940 - 2001).

Orglet ?Belysning

Til belysning var det de første årene brukt parafinlamper og stearinlys. I 1934 ble det lagt inn strøm fra Edgar Lunheims aggregat, som han hadde anskaffet to år før.

Fra 1953 ble Forsamlingshuset tilknyttet Myken Elektrisitetsforenings aggregat i Lyshuset. Begge disse anleggene er omtalt under Strømforsyning.Påbygg i 1961

I 1961 ble bedehuset forlenget med ca. 3,5 meter og fikk da gang, garderobe og kjøkken. Dette var noe som hadde vært sterkt savnet i mange år. Samtidig ble det skutt ut kjeller under en del av huset og støpt grunnmur. Golvet ble tatt opp og stubbgolv med isolalasjon av steinullmatter lagt inn. Deretter ble vegger og himling platelagt og malt. Loddpipa ble murt høyere, det elektriske anlegget ble fornyet og det ble anskaffet 72 rørstoler og 10 rørbord. Orgelet ble sendt til omfattende reparasjon og oppussing. Etter dette framsto Bedehuset nesen som nytt. Det eneste som fortsatt manglet, var noe så elementært som do! Folket var henvist til "gå bak hjørnet" eller søke hjelp i et av nabohusene. Spesielt var Einar og Haldis Eliassen, hjemsøkt av "trengende" etter at de flyttet inn i nabohuset, "Solstad" i 1953.

Det meste av arbeidet ble gjort på dugnad med opp til 10 personer i arbeid. Mye av materialene ble gitt av folk både fra Myken utenfor stedet. På samme måte ble frakt av materialer osv. for en stor del utført gratis. (MD).Tilbygg i 1992

I 1992 ble det gamle vindfanget revet og erstattet med et tilbygg med gang og et rom med WC, som imidlertid ikke ble tilknyttet avløp før i 1995.

Samtidig ble det bygd ny trapp av tre over den gamle murtrappa. (BS).Innlagt vann

I 1993 ble Bedehuset tilknyttet vannverket og det ble montert varmvannstank.

Før dette måtte alt vann som skulle brukes, til matlaging, kaffekoking og ikke minst rengjørng, bæres fra Statsbrønnen.Orgelet reparert igjen

Orglet, som igjen begynte å vise tegn på høy alder, ble i 2000 reparert av Nils Tømmerås og Einride Hveding fra Bodø, sistnevnte i familie med Ulf og Bjørn Skauge. Etter et besøk på Myken påtok de seg å reparere orglet, mot å få refundert utlegg til nye deler og frakt, pluss en tørrfisk til Nils!WC, endelig!

I 1995 ble det kjøpt inn avløpsrør, og Bedehuset ble koplet til avløp slik at WC endelig kunne tas i bruk. Alle var glade, men de som var aller gladest, var Einar og Haldis i nabohuset. Einar døde året etter, og fikk så vidt oppleve dette framskrittet.Oppvaskmaskin på plass

I 2003 innvilget Nordland fylkes Fiskarlag etter søknad penger til kjøp av oppvaskmaskin. (BS). Dermed var de store oppvaskenes tid over, eller i det minste gjort mye lettvintere enn før.Når ble det lagt Eternitt på veggene?

Når ble det lagt aluminium?

Når reparerte Lars vinduene?Bispevisitaser

- 1965. I pinsa 1965, tirsdag 8. juni, var det bispevisitas på Myken med biskop H. E.

Wisløff. (ELN). Se bilde til h.

- 1996. Biskop Øystein Larsen besøkte Myken fredag 26.1.1996 og holdt guds-

tjeneste på Bedehuset. Han var ledsaget av prost Birger Bentzen, sokneprest Per

Johan Bjerkeli fra Rødøy menighetog organist Onar Haugli, alle med koner. De

bodde på fyret og lot til å trives svært godt under besøket. (BS).

- 2004. I forbindelse med forsamlingshusets 100-årsjubileum besøkte biskop Øystein

Larsen Myken og forrettet jubileumsgudstjenesten søndag 25.7.2005.Statskirka og Frikirkas stillingPrester i Rødøy

- 1910 - 1917: Prost Ole Lunder (GD)

- Ole Magnus Eidem

- Endre Storebø, på 1950-tallet

- 1976 - 1977: Embetet ledig i vel 2 1/2 år.

- Knut Sønstegaard (1978 - 19??)

- 1982 - 1987: Arve Nilsen. Hans kone Olga har tegnet Rødøys kommunevåpen.

- 1989? - 1994: Leif Raustøl, flyttet til Lunde

- 1990: Vikarer

- 1998 mm: Per Johan Bjerkeli

- 200? - Peter JulanderFrikirkeforstandere i Rødøy

- Birger Lauritzen

- Jansvik?

- Geir JohansenPredikanter

- Sommarnes

- Petter RamnåAndre anvendelser av huset

I følge statuttene kan Forsamlingshuset også brukes til allmennyttige formål som er forenelige med den evangelisk-lutherske tro.I flere perioder har Bedehuset vært brukt som skole. Hanne Eliassen (f. 1962) begynte på skola i 1969 på Bedehuset, og gikk der til nyskola åpnet i 1973 (BS).

Det har også vært arrangert navigasjonskurs på Bedehuset, se Kursvirksomhet.I 1990 og 1991 ble det på bedehuset holdt gudstjeneste i forbindelse med båttreff på Myken, der Rødøy Kystlag sto som arrangør. (BS).Bibelen, båten og bedehuset

var mottoet bak et forslag fra Myken om at Rødøy kommunes bidrag til "Kulturminnestafetten 1997" skulle være "fiskeværbedehusene i kommunen", dvs bedehusene på Myken og Valvær. Argumentet var at bedehusene langs kysten utgjør en viktig del av kystens kulturhistorie. Forslaget ble valgt, og den påfølgende stafetten med veteranbåter gikk fra ?? i nord til ?? i sør, medbringende ei kiste??? med ???. Etappen fra Selsøyvik til Sandnessjøen ble utført av SY "Josefine" av Myken, skipper Helge Eriksen (BS)"Elieser 4"

GD skriver i dagboka i 1955: Fredag 23. sept. kom "Elieser 4" kl. 6, og skulle ha møte ved kaien kl. 20. Alle som kunne gå fra heimen var ombord. En av mannskapet åpnet møtet, og ellers talte Lisøy og Andersen fra Træna, som fulgte med båten som predikanter. Besetningen, deribland 3 - 4 damer var med i sangen og musikken, med 2 gitarer, orgel og trekkspill.

Båten gikk ikke før lørdag form. kl 10. - Jeg var ikke på kaia da, men ombord sang de til avskjed og fløyta, så der var feststemning.Eneste konfirmasjon på Bedehuset

Anny Helene Bernhoff (f. 1944) ble som hittil eneste konfirmert på Myken bedehus, 13.12.1959, samme dag som mora Anna (Tulla) fylte 45 år. Sokneprest Endre Storebø som forrettet gudstjenesten. Broren Viggo fikk samtidig dåpsstadfestelse.