GetTitle

  • Bedehuset i Perhågen 01 18xx


Bedehuset i Perhågen

var det første forsamlingshuset på Myken, bygd på 1880-tallet av Johan Martinus Reinert Nilsen (1838 - 1893). Årsaken til at han bygde bedehuset, var at han var syk, og lovet seg selv at hvis han ble frisk, skulle han bygge et bedehus, i takknemlighet, og dette holdt han (ELN).Johan døde i 1893 og etterlot seg kone og 8 barn. For å skaffe penger, solgte enka Anna i 1902* bedhuset til Lovund, der det ble brukt i forbindelse med bygging av bedhuset på Lovund, nå Lovund frikirke. Dette sto ferdig i 1902. Bedehuset i Perhågen var uansett blitt for lite, og det var et opplagt behov for et større lokale.

Kilde: GDTo år seinere, i 1904, ble det nåværende bedehuset, Myken Forsamlingshus, reist.Det ble den neste eldste sønnen, Hans Daniel (1877 - 1959) som ble den som i første rekke måtte ta seg av familien og sørge for inntekter.

*Dette må undersøkes nærmere fordi forsamlingshuset ikke er med på Oversiktsbilde fra Jutøya 1901.Alt. søkeord Bedehuset på Perhågen Perhaugen