Edgarfjøsen (71/3)
ble bygd av Elias Johansen (1858 - 1921), sannsynligvis etter at han fikk skjøte på parsellen Fjøsbakken i 1902(?). (Han kjøpte 1/3 av jorda av Chr. Hals).

Fjøsen var opprinnelig mindre og sto der "Inderberg" står nå. Isak Torrissen (1860 - 1914), som var fostersønn til Johan Kristian Arentsen (1824 - 1906), oftest bare kalt "Johan-Arnt", rev fjøsen og flyttet den lenger opp mot Sjulihågen. Samtidig ble det påbygd høylae (AL), og det ble lagt to nye omfar på tømmerkassen, for å få større takhøyde. Før var det så lavt under taket at en alltid måtte gå krumbøyd. Dette må ha skjedd før 1901, ettersom fjøsen er med på Oversiktsbilde 1901.
Da "Johan-Arnt" døde i 1906, ble fjøsen og gårdsdrifta trolig overtatt av sønnen Elias Johansen (1858 - 1921), som seinere overlot den til sønnen Johan Eliassen (1877 - 1953) og kona Marie f. Jakobsen (1884 - 1972), som Johan giftet seg med samme år.
GD skriver at hun kan huske at Johan-Arnt pløyde jorda med okse, som han satte ei hestegreie på. Denne greia henger fortsatt på Edgarfjøsen. Rester av kjerrehjul fra ei vogn som trolig har vært trukket av oksen, er tatt vare på i fjøsbygningen.
Maia Hansen (1916 - 2002), mente at Elias Johansen bygde fjøsen etter at han overtok jorda i 1902. Hun mente også å huske at fjøsen var malt okergul. (MH/BS).
Årstallene samt hvem som eide hva til hvilken tid må sjekkes xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Johans sønn Edgar Eliassen Lunheim (1907-1980) m/kone Alvhild (1918-) overtok
fjøsen i 19?? og brukte den til ca. 197?, da det ble slutt med gårdsdrift på Myken.

Verneavtale og restaurering
Stiftelsen Gamle Myken inngikk i 1996 verneavtale om Edgarfjøsen, med enka etter Edgar, Alvhild Lunheim, f. Hansen i 1918. Restaureringsarbeidet ble påbegynt 1997,
og det ble da lagt nytt bølgeblikk på taket. I 2000 og 2002 ble det arrangert kurs i antikvarisk restaurering med fjøsen som utgangspunkt. Det ble da foretatt
vesentlige reparasjonsarbeider, bl. a. ble mye tømmer og det meste av ytterkledningen skiftet.
Restaureringsarbeidet ble påbegynt sommeren 1997, da taket ble skiftet. Sommeren 2000 ble to vegger satt i stand; bl.a. ble det skiftet flere stokker i tømringa.
Ett vindusfag ble reparert og et annet, som manglet, ble laget nytt. (BS).

Alt søkeord: Johan Eliassafjøsen, Johan Eliassenfjøsen, Eliasfjøsen, fjøset