GetTitle


Andersfjøsen
ble bygd av Anders Eliassen (1881 - 1964) mens han var fyrmester på Myken fyr (1918 - 1949).
I fjøsen hadde familien ei ku, som om en del av sommeren gokk på Jutøya. Men det var ikke tilstrekkelig havning der, og derfor fikk Anders ha kua gående på Sjurøya, på broren Johans grunn.
Som kompensasjon førte Anders ei av Johans kviger med seglbåt til en holme i Gjerøyværet, der kviga kunne gresse om sommeren.
Utpå høsten hentet Anders kviga igjen, slapp den ut på Sjurøya, samtidig som han hentet si egen ku heim til fjøsen på Jutøya.

Det var ikke mulig å dyrke noe på Jutøya, på grunn av våndplagen.

De kyrne de hadde, het Dronningborg, Vårsol, Brunløv og Nøkkeros(?), i den rekkefølgen. Den siste kua ble slaktet i 19??,

Etter krigen, trolig omkring 1949 - 50, rev Anders fjøsen og flyttet den til Sjurøya, der han satte den opp som uthus til Andersstua, som senere kalt Sommerro. Samtidig ble huset bygd på i høyden slik at det fikk loft.

Kilde: JEAlt. søkeord: fjøset, fyrfjøsen, jutøyfjøsen