Myken Mat ble åpnet av Anne Gro Gården fra Skien den 16.11.2006, i samme lokaler som Myken Handel. Lokalene hadde hun fått leie av Hagar Eliassen, etter at Sigmund Gabrielsen ga opp butikkdriften på forsommeren samme år. Vilkårene for å få disponere butikklokalene var at Anne Gro skulle betale forsikring, strøm og andre løpende utgifter.
Anne Gro hadde da allerede fått "post på kontrakt" gjennom Posten Norge, etter å ha fungert som såkalt "stillesittende landpostbud" siden 2003, først som vikar.

Anne Gro fikk fra starten støtte til sitt butikkprosjekt gjennom det statlige MERKUR-programmet (merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker).

Først i februar 2007 tok Myken Mat i bruk betalingsterminal.
Den 4.6.07 fikk den Internett-kafe og den 7.6.07 ble lokalet tilknyttet Myken vannverk med en 80 meter lang plastslange med intern varmekabel (BS).

Dern 3.12.2007 ble det åpnet en liten bibliotekfilial på butikken, med en sofa, en lenestol, ei bokhylle med bøker fra "hovedblioteket" i sokkelen på Gammalskola - og ei leselampe.

I mars 2008 anskaffet Anne Gro en elektrisk bakerovn, og har fra da kunnet levere nybakte brød og annet bakverk, basert på halvstekte, frosne råvarer (BS).Oppvaskmaskin fra Bodils mor, fra