GetTitle

  • Einarfjøsen 01 19xx
  • Krambutelt 1915-16 origB
  • Krambutelt 1915-16

BUTIKKER har det vært mange av på Myken.

1869/70: H. M. Jæger, Selsøyvik, fikk allerede 18.9.1869 handelsbevilling og tilladelse til at drive Handel med alleslags varer på Myken. I oktober samme år fikk kan også Ret til at udskjenke Øl og Vin fra nævnte sted Mygen. Den 18.10.1870 ble
det bestemt at skjenkebevillingen skulle løpe til utgangen 1872. For å skjenke vin på Myken betalte Jæger en vinskat, stor 2 Spd. for 1 Tønde Vin.
Jæger drev handel i Jægerbrygga, og skjenket trolig også øl og vin her.
GD skal ha sagt at Hans og Ane Johansen (f. hhv. 1853 og -44) drev butikk i Hansstua fram til 1870, som filial under Jæger på Selsøyvik (Sundøy?). Det riktige er kanskje at Hans Johansen var ansatt som filialbestyrer for Jæger, at han hadde utsalg i Hansstua, og at 1870 kanskje var det året han begynte. Jæger fikk jo handelsbevilling først høsten 1869.
Fra ca. 1900? var Hans' nevø Johan Eliassen (1877 - 1953) filialbestyrer for Jæger.
Mre om dette finner du under Jægerbrygga.

1886: Handelshuset Krüger fra Bergen, som startet fiskebruk på Myken i 1886, solgte trolig varer (drev landhandel) også,. Det er lite trolig at et bergensfirma bare betalte ut penger for fisk uten å ville ha disse pengene tilbake i form av varesalg (JMM). Det er imidlertid til nå ikke funnet dokumantasjon på dette.

1888?: Arnfelt Johnsen fra Bergen startet fast handel på Myken i 1888?, uvisst i hvilken bygning (OS). Dette kan ha vært en mann som Krüger hadde ansatt for å drive landhandelen? (BS, skal sjekkes nærmere).

1901?: Johan Kristian Mathisen hadde handelsforretning på Myken, trolig helt fra han i 1901 overtok fiskebrygga og virksomheten der. På hans brevark fra 7. juli 1910 står: "Joh. Mathiesen. Landhandel. Fiskeforretning & Dampskibsekspedisjon".

1906: Johan Eliassen, "Butikken hans Johan", ble åpnet i nybygd og tidsmessig butikk i 1906. Lageret, som er en forlengelse av butikken mot nord, ble bygd. ca. 1930, omtrent på den tida sønnen Edgar overtok butikken.

19??: Sigurd Hagevik, (18?? - 19??), sønn av Mykens første omgangsskolelærer,
drev i en periode handel på Myken, uvisst når og hvor. Han var gift med Anna Heen fra Storselsøy. Sigurd døde ganske tidlig, og de fikk derfor bare ett barn; en sønn (GO).

1915: Telthandlere. Personene på bildet er fra venstre mykeværingene Konrad "Langaard" Olsen, Edgar Eliassen og faren Johan Eliassen. Til h. ses bl.a. de to kramparene; Fløtre og Matland (IS), som trolig var fra Sunnmøre.
På denne tida kom det også skjærslipere til Myken. De hadde med seg slipeutstyr, og slipte barberkniver, kniver og sakser for folk (JHE).

1930-tallet til etter 1953: Martin Lauritzen (f. 18??) fra Selvær hadde butikk i den gamle fiskebrygga.

1975 - 1977: Emil og Hagar Eliassen hadde butikk i kjelleren i sitt bolighus, Haugtun. I 1977 startet de butikk i et nytt og moderne butikklokale (Myken Handel), se nedenfor.

1977 - 1985: Myken Handel ble åpnet i april 1977, se Myken Handel.

1988 - 1996: "Petrabutikken", filial under J. Hansen AS, Tonnes, ble åpnet i 1988. Butikken ble bygd av Myken Helselag og Velforening, som ble startet hovedsakelig for å få ny butikk.
J. Hansen AS var ikke fornøyd med utviklingen i omsetningen, og la ned filialen i august 1996.
Lokalet sto tomt til det før påske i 2000 ble ombygd og tatt i bruk som til gjestehus. Mer om butikken og gjestehuset finner du under Odinplassen.

1996: "Sigmunds lille bryggebutikk" ble startet i oktober/november, av Sigmund Gabrielsen, se Sigmunds lille bryggebutikk.

2006: "Myken Mat". Den 25.11.2006 åpnet Anne Gro Gården butikk og post kombinert i lokalet etter Myken Handel, som hun hadde fått leie på svært rimelige vilkår hos Hagar Eliassen.
Året etter fikk butikken både Internettkafe og bibliotekfilial.
Se Myken Mat.

Du kan også klikke liste ovenfor for å få en oversikt med bilde av de enkelte butikkene.