Sigmunds lille bryggebutikk ble åpnet av bryggeformannen, Sigmund Gabrielsen, i oktober/november 1996, etter at J. Hansen AS på Tonnes hadde lagt ned sin filial på Myken (se Odinplassen)(BS). Se også Fiskebrygga.

Da Modolv Sjøset Pelagic AS på Træna i 2004 leide fiskebruket hos banken og året etter forlenget leieavtalen, ønsket de å bruke det arealet som butikken brukte.
I oktober 2005 ble derfor butikken flyttet til tidligere Myken Handels lokaler, etter at Hagar Eliassen og hennes familie sa seg villig til å inngå en avtale om leie, eller rettere sagt lån, på svært gunstige vilkår. (Kilde: Eileen Rørdal/BS).

Sigmund ga imidlertid opp butikkdriften sommeren 2005. Myken var da uten butikk til samme høst, da Anne gro Gården startet butikkdrift i Myken Handels lokaler. I mellomtiden måtte folket få sendt varer fra f.eks. Bunnpris på Vågaholmen, eller fra annet hold.