GetTitle

  • 007 (5)
  • Myken handel 01 2003 BS

Myken Handel ble bygd av Emil og Hagar Eliassen, med byggestart i 1975 og åpning i april 1977.
Etter Westerns forlis i 1981 drev Hagar og datteren Ragnhild butikken fram til 1985, da de avviklet driften og flyttet til Sandnessjøen. Lokalet sto tomt til i oktober 2005, da Myken Vel og Sigmund Gabrielsen fikk leie lokalet på gunstige vilkår, for at stedet fortsatt skulle ha butikk. Sigmund drev butikken til

Før dette hadde lokalet vært brukt som "galleri" til utstilling av malerier malt av deltakere på Kari Gautnebs malekurs i årene 1994 - 199? samt til kafé under arrangementet i forbindelse med avduking av minnestøtta over omkomne på havet sommeren 2001.

I oktober 2005 ble lokalene etter Myken Handel igjen tatt i bruk som butikk. Årsaken var at Modolv Sjøset Pelagic AS, Træna, fra 1.11.05 forlenget leieavtalen med Helgeland Sparebank, og trengte de rommene som siden 19?? hadde vært brukt som butikk, til lagring av isoporkasser.
Hagar Eliassen, bosatt i Sandnessjøen, tilbød da Myken Vel å låne lokalene mot å betale investerings- og driftskostnader samt forsikring på bygningen. Det ble inngått avtale om dette mellom Hagar Eliassen og Myken Vel, og Sigmund Gabrielsen tok lokalet i bruk som butikk, etter at det elektriske anlegget var kontrollert. Roald Jonassen monterte kjøleanlegget i det gamle kjølelageret. mer???

Denne butikken ble lagt ned sommeren 2006.
I novemer 2006 ble den imdlertid gjenåpnet, denne gangen av Anne Gro Gården, som allerede hadde oppnådd å få "post på kontrakt" etter at hun ble oppsagt som landpostbud, fra 31.8.2006.