Gammalkrambua (71/2)
Det er uvisst hvem som bygde Gammalkrambua. Det vi vet er at O.S. Jæger fikk handelsbevilling i 1869 og tillatelse til å selge øl og vin året etter. Ettersom Myken fra 1958 eller 1859 var blitt anerkjent som et viktig fiskevær xxxxxxx


Huset hadde to burom med loft og sval i hver ende (GD).
For øvrig er historien bak dette huset og de som eide og brukte det, innhyllet i tåke.

Gammalkrambua ble revet ca. 1916/17, og materialene ble brukt til å bygge Gammalskola, som sto ferdig i 1919. GD skriver i et notat at krambua "vart flytta til nytt skolehus", noe som kan innebære at huset ikke ble revet helt.

Flagget på bildet tilhører lovundkutteren Mk "Svanen" som Elias Johansen og hans sønner hadde fra ca. 1916. Kutteren forliste nyårsnatta 1917/18. (BS).

Alt. søkeord: Gammelkrambua

Sjekk disse utsagnene:
Hans Martinus Jæger (1840 - 1923), bosatt på Gjerøy, var trolig den første til å etablere handel på Myken; om vintrene fra 1869/70. Han er trolig opphavet til navnet på "Jægerbrygga", der han handlet ved hjelp av filialbestyrere.

1869, høsten: Ole Sevald (Sevartes, Sigvart?) Jæger, kalt "Gammel-Jæger", får bevilling til å drive handelsvirksomhet Myken om vintrene, som filial under Jæger på
Selsøyvik (OS), trolig fra 1970 (BS). Kristian Jæger overtok Selsøyvik i 1867 (BS).

1870, januar: Jæger på Selsøyvik etablerer handelsvirksomhet på Myken, trolig i "Gammalkrambua", eventuelt i Jægarbrygga. O.S. Jæger fikk bevillingen høsten 1869, og fikk samtidig også skjenkebevilling.