GetTitle

  • Sjyhuset hans Johan Nilsen 01 2003

Sjyhuset hans Johan Nilsen ble bygd ca. 19??, på omtrent samme tomta der Wilhelm Hoffbua sto før.