Sjyhuset hans Tomas Hansen består av to sjyhus med kai foran det nordligste.
Det nordligste ble bygd for Harald Hanssen av Einar Eliassen i 1952. TH fortalte i 2007 at Harald lånte MK "Langholmen" av broren Hans og med den hentet han kaistolper fra den ganle jernbanekaia i Mo i Rana.
Det ble lagt aluminiumsplater på taket og sjyhuset har stått slik, uforandret siden 1952.
Det sjyhuset som ligger lengst sør ble bygd på 1960-tallet av Ole Johan Johansen fra Langnes, som var gift med Tomas' søster Inger. Da Ole Johan flyttet fra Myken i 19?? og solgte han det hele til Tomas.

Tomas med familie flyttet fra Myken til Jansvika i Sørfjorden i 1986, men benytter i 2007 fortsatt sjyhuse. (BS)