Salteriet alias Sivert Eriksenbrygga.
Bygd sist på 1800-tallet, trolig av Erik Tronsen (f. 1848 på Melhus).
Huset har et burom m/sval i 2. etg.

Erik Tronsen kom til Myken i mai 1873 for å søke arbeid. Han ble i 1875 gift med Anna Jørgine Sivertsdatter (f. 1859), datter av Jon Sivertsen (1810-1883) fra Fosnes, som var bosatt på Myken.
Sivert Eriksen (1885-1945) overtok etter sin far, og sønnen Halfdan Eriksen (1920-1998) etter ham. Etter Halfdans død overtok enken Liv Andrea f. Hansen.

Salteriet ble solgt i 2003 til de samme som kjøpte Martinestua samme år.