GetTitle

  • Johan Bernhoffbrygga 01 195x
  • Johan Bernhoffbrygga 01 1962

Johan Bernhoffbrygga ble bygd ca. 19?? av ?? Den var sammenbygd med Tommesbua, som er med på et fotografi fra 1901.

Johan Bernhoffbrygga ble revet noe tidligere enn Tommesbua, som ble revet sist på 1960-tallet (LN). Se Tommesbua.

Se også Johan Bernhoffstua.