GetTitle

  • Hans Daniel
  • HansDanelbua 01 1975

Hans-Danelbua alias Hans Daniel Nilssenbua
ble satt opp av Hans Daniel Nilsen (eller Hans Daniel Nilsen) i 1908, rett nord for Wilhelm Hoff-bua (en annen kilde sier 1904).

I denne bua leide bl.a. Benjaminsenkaran fra Gjerøya rom under vinterfisket i flere år.
De brukte spisskøyta "Pia", N-17-R, som tidligere ble brukt av Martin Nikolaisen.

Bua ble revet ca. 1976 (GD).

Alt. søkeord: HansDanelbua

Alt. søkeord: Hans Daniel Nilsenbua, Hans Daniel Nilssenbua,


Alt. søkeord: NicolaisenAlt. søkeord: Nicolaisen Nikolaisen