Lauritzbrygga ble bygd av Lauritz Eliassen i 1977/78. 1. etg. brukt som salteri mens Lauritz drev fiskebruket. 2. etg. var brukt som lager/garasje/verksted. Deler av 1. etg. fungerte etter at fiskebruket brant i 1986 som provisorisk fiskebruk, med et sløyeskur av bølgeblikk utenfor (se Provisorisk fiskemottak). Et par rom har i perioder vært brukt som egnebuer, og i et rom har det vært verksted.

Ca. halvparten av 2. etg. ble i 19?? innredet som en leilighet med 3 soverom med felles stue og oppholdsrom for mannskaper fra OVDS. Den sørlige delen av 1. etg. fungerer som kaiskur/lager (LOE).Se Den gamle fiskebrygga.