Fyrnaustet (71/3) på Jutøya ble bygd av Statens Fyrvæsen i forbindelse med at fyret ble satt i drift i 1918. Det ble samtidig satt opp et trekai med kran, for å lette adkomsten til/fra fyret. Fra sjøen til naustet var det lagt faste lunner, og i naustet var det en motordrevet vinsj til å dra opp båter med. (BS)