Olav Hansenbua

Elly Helgåaas f. Dombestein skriver på vegne av mora Gunvor:

"Olav Hansen hadde bu der Maiahuset står?".Maiahuset alias Bergtun står på 71/1, feste nr. 8. Oversiktsbilde 1901 fra Jutøya viser ikke antydning til bebyggelse på dette stedet. Olav Hanssen (1880 - 1952) var sønn av Hans Johansen (1853 - 1939).

I 1901 var Olav 18 år og kan ha reist ei bu som så ble revet tidlig i 1901 (???). I 1907 giftet han seg og flyttet trolig samtidig til Vassdal i Meløy. Han kan ha satt opp ei bu seint i 1901 for så å kvitte seg med den før 19??? xxxxxxxxxxxxxxxxxOlav Hanssen sies å være opphavet til historien om "Svarvan" (JAN); se Svarvan.