Gunvor Dombestein (GD) opplyste i et brev følgende:

Nord for Langstrandbrygga var det et kai - nedfallsferdig - og oppe i bakken der hvor (gammal)skolens uthus står var der et utedo.

Om der har vært rorbu vet jeg ikke. Det er dog meget sannsynlig.GD oppgir at Edgar Lunheim f. Eliassen (1907 - 1980) er kilde til disse opplysningene.