Navnet Karsten Vernesbua er konstruert etter opplysning fra GD:"Karsten Vernes rorbu. Kjøpt av Mathias Hansen (Bernhoff) og resturert til bolighus."Ettersom selve Mathiasstua er svært gammel (før 1901), kan bua ha vært brukt til annekset som vises på det eldste bildet av Mathiasstua, fra ca. 1910. Mindre sannsynlig (etter formen) kan den også ha blitt brukt til tilbygget mot sørvest (BS).Se også: Mathias BernhoffstuaAlt. søkeord: Karsten Værnesbua