Telnesbua alias Bjarnebua. Sjyhus/rorbu bygd i 18?? av Alfred Telnes Jektvik.Telnesbua ble overtatt av Bjarne Arntsen i 19?? Bua var først okermalt, seinere rødmalt, og hadde så seint som på 1960-tallet kai m/vinne foran. Kaia revet ca. 19??Etter Bjarnes død overtok enka Tordis Arntsen bua. I 10?? overtok datterdatter Torill og mannen Sigurd Telnesbua.