Strømdalsbua

lå på neset sør i Ramnkloa. Bua besto av to burom med forgang mellom samt loft, og det var kai framfor bua.

Det er uvisst hvem som bygde og eide bua, men navnet tyder på at det kan ha vært

folk fra Strømdal i Rødøy.

Ungdommene samlet seg i denne bua til trekkspillunderholdning. Bua ble revet under eller etter siste krig. (GD).I "gråbuæ" (???) i Ramnkloa var ei bu der det bodde en Mattis Mathiesen fra Tjong. I ei anna bu bodde Ragnar Teigen fra Utskarpen i Rana og en som het Henning. (HJE). Det er usikkert hvilke buer som menes .